Cuentacartas

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:22:35+02:00
Un viatge al Marroc dels alumnes de 1r d'ESO (curs 2001-2002)

Cuentacartas (intercanvis epistolars)


Als darrers anys, davant l’arribada d’un cert nombre d’alumnes d’origen magribí al Puig Castellar, l’institut va començar una sèrie d’activitats relacionades amb l’educació intercultural en general i, més específicament, amb la realitat magribina: nous continguts curriculars, xerrades, campanyes de solidaritat, obres de teatre de temàtica àrab, etc. Fins i tot, s’hi van arribar a impartir classes de llengua i cultura àrab al llarg de tot el curs en horari extraescolar per als alumnes que volguessin assistir-hi.  Dins d’aquesta línia, al curs 2001-2002, els alumnes de 1r d’ESO van participar a un projecte d’educació intercultural promogut per l’Associació Wafae de Llengua i Cultura Àrab. Aquest projecte pretenia posar en contacte directe, mitjançant l’intercanvi de cartes, nens espanyols i nens magribins, de 12 a 14 anys, amb l’objectiu de trencar prejudicis, augmentar el coneixement mutu, combatre la xenofòbia,  contribuir a l’intercanvi cultural i a fomentar la cultura de la pau. El projecte es va desenvolupar en dues parts: la primera consistia en l’intercanvi epistolar i la segona, en un viatge al Marroc.

 

Les cartes

L’intercanvi epistolar es va mantenir al llarg del curs 2001-2002, des de novembre fins a juny, entre alumnes de 5è de l’escola Ahrik, de Had Gharbia, un poblet de les rodalies de Tànger, i els alumnes de 1r d’ESO (grups A i B) del nostre institut. Cada carta tenia un tema proposat per Wafae.

La primera carta servia de presentació (s’havia d’escriure sobre l’entorn de l’escola, la ciutat, el grup, les activitats del centre, etc.); amb la segona carta els nostres alumnes havien de respondre a algunes preguntes (“Què sabem del Marroc, de la seva gent, de la seva cultura...?”, “Què ens n’agradaria saber?”, etc.); la tercera carta havia de contenir una reflexió sobre la pròpia cultura i al mateix temps donar respostes a les preguntes plantejades a la segona carta; a la quarta carta, s’havia de parlar de la solidaritat, dels drets humans, etc.; finalment, a la cinquena carta, es plantejaven les expectatives d’una trobada, lúdica, cultural i esportiva, entre alumnes, professors, pares i mares espanyols i marroquins.

 

El viatge

El viatge es va desenvolupar del 23 al 30 de juny de 2003. Per la nostra part, hi vam fer el viatge a Tànger 12 nens, 5 mares de l’AMPA i el professor responsable del projecte al nostre institut. Aleshores el nostre grup va tenir ocasió de conèixer els altres grups de Catalunya que també havien desenvolupat el projecte: un grup de nens de 6è del CEIP Josep Boada de Badalona; un altre grup de nens de 5è del CEIP Pere Viver, de Terrassa, i un grup d’alumnes de 1r de batxillerat de l’IES Bisbe Berenguer, de l’Hospitalet de Llobregat. Dels quatre grups, solament al del Puig hi anaven mares.
El viatge es va desenvolupar, en part, segons el programa previst; el més important, però, va estar la convivència amb nens, professors i pares i mares magribins.

 

Valoració

Després de l’experiència breument descrita, els nostres alumnes van tornar amb una imatge més real i positiva de Tànger i del Marroc, un país poc industrialitzat encara, però amb una població amb la qual és molt fàcil entendre’s, malgrat que la diferència religiosa especialment sembla de vegades insalvable. La forta implicació afectiva dels magribins en les relacions humanes va donar a tots els viatgers catalans una sensació molt entranyable de respecte, d’afecte i de diàleg.

[Per llegir les cartes de 1r A, cliqueu aquí; per les de 1r B, aquí.]