El Quixot: pedagogia en acció

Convocatòria

Jornada didàctica en commemoració del IV Centenari de la publicació de la I part del Quixot

Convocatoria

Jornada didáctica en conmemoración del IV Centenario de la publicación de la I parte del Quijote

El Quixot: pedagogia en acció

Reflexions didàctiques a propòsit de l'obra cervantina amb motiu del IV centenari de la publicació de la I part del Quijote