Atenció educativa a l'alumnat nouvingut

Aula d'acollida

Experiència d'aula d'acollida de l'IES Pere Alsius de Banyoles