Francesc-Josep Deó: "Aula Mèdia"

per Francisco Gallardo darrera modificació 2020-04-24T20:18:52+02:00
Una revista digital amb informació i recursos sobre l'educació en comunicació


UNA REVISTA DIGITAL

AULAMÈDIA ÉS UNA REVISTA DIGITAL (WWW.AULAMEDIA.ORG) QUE VOL OFERIR INFORMACIÓ I RECURSOS SOBRE L’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ AL PROFESSORAT, A INVESTIGADORS I A QUALSEVOL PERSONA INTERESSADA. AIXÍ A AULAMÈDIA ES PODEN TROBAR ARTICLES, ESTUDIS, REFLEXIONS, EXPERIÈNCIES I RECURSOS DIDÀCTICS SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA PREMSA, LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ.

Des d’AulaMèdia proposem l’estudi -l’anàlisi i la producció- dels mitjans de comunicació en l’educació obligatòria, que s’hauria de considerar com una àrea més de la formació de l’alumnat. Cal fer conèixer, per tant, als estudiants de tots els nivells què és l’ecosistema comunicatiu i explicar-ne el funcionament.

 

És per això que diferents persones que fa temps treballem en l’educació en comunicació en els centres educatius dels Països Catalans vèiem la necessitat de posar en marxa un espai que oferís elements de discussió i que donés a conèixer les experiències, el material didàctic, els estudis, etc. que hi ha sobre l’educació en comunicació a tots els agents que intervenen en l’educació: alumnat, professorat, mares, pares i institucions escolars.

 

AulaMèdia és un espai, doncs, que recull els eixos centrals sobre els quals estem treballant:

 

 

  • La revista electrònica AulaMèdia, on es poden trobar articles, reflexions sobre l’educació en premsa, en ràdio, en televisió i en comunicació en general, material didàctic, ressenyes de llibres i revistes, etc. Com diem en el nostre primer editorial: "La revista AulaMèdia és un espai creat amb la intenció d’oferir articles i recursos didàctics que constitueixen una referència obligada per al professorat interessat en l’educació i la comunicació. Aquí us proposem algunes reflexions i materials que aporten idees per treballar en l’educació en comunicació a l’aula. La revista AulaMèdia també vol ser un espai per construir i avançar a partir d’aquestes reflexions i per això proposa a qualsevol professor i investigador en educació en comunicació que ens envieu les vostres aportacions." En definitiva el que pretenen amb la revista AulaMèdia és "obrir un espai on tothom pugui ser al mateix temps emissor i receptor."

 

  • El Projecte EduCom és una investigació que compta amb el suport de la Fundació Jaume Bofill i la col·laboració de la Xarxa d'Educació en Comunicació: Encontre. Xarxa d’Educadors i Comunicadors (Illes Balears), Entrelínies. Xarxa d’Educació i Comunicació (País Valencià) i Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors (Catalunya). Amb aquesta investigació es pretén esbrinar en quin estat es troba l’educació en comunicació (premsa, ràdio i televisió) en l’àmbit català. El treball tindrà un abast nacional de Països Catalans, ja que la nostra intenció és fer un estudi sobre com les diferents administracions educatives -ara que els diferents territoris dels Països Catalans tenen plenes competències en educació- aborden l’educació en mitjans de comunicació. Voldríem tenir la possibilitat de contrastar dades objectives que ens permetessin saber què s’està fent en el camp de l’educació formal i fer propostes pedagògiques per potenciar i desenvolupar l’educació en comunicació en les aules de les escoles i instituts dels Països Catalans per poder així valorar què es pot fer.

 

  • Un altre apartat d’AulaMèdia és l’Aula, un recull de d’experiències i articles publicats sobre l’educació en comunicació, ordenats temàticament. Considerem aquest recull del màxim interès, perquè mostra quines són les experiències dutes a terme en els diferents nivells educatius sobre comunicació. Així volem fer conèixer activitats didàctiques d’escoles i instituts sobre audiovisuals, premsa, ràdio i televisió escolars. De totes aquestes, voldríem destacar les realitzades en col·laboració amb les ràdios i les televisions locals, per tal de fomentar-ne la utilització entre tots aquells que hi tinguin interès, però que en desconeguen les possibilitats o les pràctiques que es poden dur a terme a les aules de tots els nivells.

 

  • Servei de formació. AulaMèdia ofereix un Servei de Formació en el camp de l’Educació en Comunicació (televisió, ràdio i premsa) impartit per professorat especialitzat. La necessitat de potenciar l’Educació en Comunicació en l’educació formal i no formal ens ha portat a posar en marxa el Servei de Formació que ofereix tant xerrades, conferències, com cursos i seminaris. Aquest servei va dirigit a: Alumnat d’Educació Primària, Secundària Obligatòria i Postobligatòria. Associacions de mares i pares. Educadors en general (Associacions de mestres, educadors socials, etc.).

 

  • Finalment a AulaMèdia hi ha un apartat d’Enllaços, on qualsevol interessat a mantenir-se informat o a obtenir més informació del que es pot trobar a la xarxa en matèria d’educació en comunicació pot conèixer quines són les adreces web d’associacions i grups dels Països Catalans que hi treballen  i també d’organismes i entitats, de webs educatius, etc.

 

 

 

 

Francesc-Josep Deó

Coordinador d'AulaMèdia

educom@aulamedia.org

www.aulamedia.org