Revistes escolars

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T19:18:52+01:00
Proposta de creació d'una coordinadora de revistes escolars

Revistes escolars: una proposta

 

 

Els coordinadors i membres dels equips de redacció de les revistes escolars sotasignants es comprometen a endegar una coordinadora de revistes, tant de primària com de secundària. Aquesta coordinadora té com funció principal l’intercanvi d’experiències, materials i suports, però també reivindicar davant la Conselleria d’Ensenyament, la Conselleria de Joventut i altres organismes i entitats el paper dinamitzador de la vida escolar que representen les revistes de centre.

Formes possibles de reforçar els lligams entre les diferents revistes de la coordinadora:

  • S’enviaria un exemplar de cada revista publicada a les altres.
  • Cada revista publicaria en una pàgina la llista de les revistes rebudes des de la publicació del número anterior.
  • Cada revista podria publicar, si el seu equip de redacció ho considerés oportú, algun article de qualsevol de les altres revistes donant compte de la seva procedència.
  • Al llarg del curs intentaríem fer una trobada amb alumnes dels equips de redacció.
  • Es podria fer una exposició itinerant per tots els centres que en tinguessin interès de les col·leccions de revistes coordinades.
  • Es podria tractar de cercar recursos econòmics per crear un premi a la millor revista escolar de l’any. El jurat del premi estaria constituït per alumnes, professors, pares o mares de les AMPA i algun membre de l’entitat patrocinadora.
  • Tractaríem d’animar i facilitar els estudis sobre revistes escolars: la seva incidència, les seves característiques, la seva trajectòria, etc. Aquests estudis podríem anar des d’un simple reportatge, a un treball de recerca de 2n de batxillerat a un estudi de més volum finançat per algun organisme o entitat.
  • Es podrien organitzar xerrades amb periodistes, o trobades entre els alumnes redactors de les revistes i algun professional del periodisme.
  • Es podria demanar als periòdics i diaris amb pàgines dedicades a l’ensenyament un petit racó per donar-hi compte de les publicacions escolars rebudes.
  • Altres propostes (especifiqueu-les, si us plau):

 

IES PUIG CASTELLAR