Educolom@ 2

Presentació i contingut del número 2 (juliol 2002)

Presentació

La nostra revista —que es defineix com una publicació anual, oberta i plural— ha passat la prova de foc del seu primer número i ha aguantat bé l’estirada: en aquest segon número han col·laborat altres instituts i escoles, hi ha més varietat temàtica, més treball d’equip i, sobre tot, s’han remarcat les línies mestres. Es podria dir que, amb la continuïtat, la revista ha definit amb més claredat els seus plantejaments. Segueix apostant per una combinació d’imatges i paraules, per una diversitat de tècniques expressives (dibuixos, fotografies, vídeos, textos en vers, textos en prosa, de ficció, d’opinió, jocs, etc.) i, especialment, per ser un lloc de trobada de tota la comunitat educativa colomenca i un finestral obert al món, un espai on es doni cabuda als petits esdeveniments quotidians i a les opinions que els grans fets, locals, nacionals i internacionals mereixen a l’alumnat.

En aquest sentit, aquest curs escolar, 2002-2003, ha estat marcat per tres esdeveniments: l’enfonsament del Prestige, que va provocar marees negres de fuel sobre les costes de Galícia i el Cantàbric; un altre més tràgic encara, la guerra dels EE.UU. i els seus aliats contra Irak i, finalment, un de caràcter més local i, afortunadament, més feliç, la celebració de la VII Diada de l’Ensenyament Públic dedicada a la Mediterrània. D’aquests tres esdeveniments, com d’altres, teniu el corresponent reflex a la nostra revista.

Com s’ha posat de manifest en altres ocasions, quan cal, els centres escolars, sense deixar de banda la seva identitat, saben treballar de costat amb els altres centres amb un objectiu comú: l’enfortiment dels ideals educatius dins la perspectiva de construir un altre món més just i solidari.  Aquesta pràctica es basa en una convicció profundament arrelada a la nostra comunitat. Si la casa familiar és la primera escola i l’escola la segona casa, la solidaritat ben entesa comença amb el company o la companya de taula i amb la tasca de socialització a l’aula. Per consegüent, la col·laboració entre els centres és una mena de prolongació dels ideals solidaris que es treballen a la classe i al pati.

Al llarg d’aquest curs hem viscut a Santa Coloma nombroses experiències de col·laboració entre els centres escolars: la jornada d’intercanvi d’experiències pedagògiques, la Mostra de l’Ensenyament, les coordinacions de zona entre primària i secundària, el concurs literari que promou l’Ajuntament entre els joves de la ciutat, la presentació dels treballs de recerca de l’alumnat de 2n de batxillerat, la Diada de l’Ensenyament Públic... i ara, la publicació d’un nou número d’educolom@.

I així ens agradaria que continués estant la nostra revista, una fita més en el procés de diàleg, d’aprenentatge i de renovació de la nostra comunitat educativa als reptes i canvis dels nous temps. El camí és llarg; la temptació de fer-ho braç a braç, fascinant.

 educolom@

Veure contingut: educolom@2