La Vanguardia a l'escola

Participació del nostre centre a les campanyes del programa escolar del diari La Vanguardia