Les noves tecnologies aplicades a la cooperació

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T19:22:39+01:00
Descripció del treball en el camp de la cooperació internacional d'una petita ONG

Les noves tecnologies aplicades a la cooperació

Josep Maria Duran i Clara de Juan

El motiu d’aquesta xerrada és donar-vos a conèixer com les entitats dedicades a la cooperació, és a dir, les ONG ens  podem beneficiar de les noves tecnologies.

 

Ens centrarem a mostrar uns exemples de l’ajut que les noves tecnologies donen i poden donar a petites ONG al temps que afavoreixen el desenvolupament de la població de la zona.

 

Farem un petit resum del que fem nosaltres i com apliquem aquestes noves tecnologies als nostres treballs. No hem de perdre de vista que l’aplicació pot ésser molt més amplia i efectiva. En aquesta ocasió   passarem directament  a mostrar-vos exemples de com funciona el sistema d’intercomunicació  i, si  tenim temps, plantejarem un exemple de com desprès podem resumir un projecte passant-lo a DVD. Foto 319

Com sabeu, les ONG actuen tan a nivell local com a nivell  internacional. Cobreixen una gran varietat de temes i àmbits. Aquests temes estan relacionats amb ajuda humanitària, salut pública, investigació, desenvolupament econòmic, desenvolupament humà, cultura, drets humans, transferència tecnològica, ecologia,etc.

Hi ha ONG com Metges sense Fronteres que són molt grans i poden arribar a moltes parts del món,  ja que tenen mols socis que fan aportacions mensuals de diners  i poden  fer grans coses com, per exemple, atendre a tots els damnificats de grans catàstrofes. Foto 341

 

Foto 861)

Però també  hi ha altres ONG com la nostra, que es diu ACDS (Associació i Cooperació per al Desenvolupament Social), que és molt petita i que nosaltres mateixos hem creat i que fa treballs de cooperació a diferents parts d’Àfrica Subsahariana i també  al sud de Mèxic, indrets on les famílies són molt pobres i necessiten ajuda per a sobreviure. A més d’altres integrants que formen part de l’ONG,  en Josep Maria,  està dedicat totalment a la realització dels projectes per a la construcció de pous, horts i de totes les instal·lacions tècniques que es realitzen i també fa la coordinació informàtica entre els  països on treballem. Mapes d’on estan situats Senegal, Mali i Mèxic

Varem  triar Senegal i Malí dins l’Àfrica ja que nosaltres, com hem dit,  som una ONG molt petita i per tan només podem col·laborar en països en vies de desenvolupament i amb unes infraestructures bàsiques.

Fotos 2051-2053-2055

 No és estrany trobar-se en un poble, totalment aïllat de les carreteres principals,  un “Internet Cafè” i  gent amb mòbil. És aquesta l'única manera que tenen d'estar una mica connectats entre ells mateixos, amb la família que pot viure en una altra ciutat i amb tots els serveis públics, com pot ser un hospital en cas de malaltia o bé amb un servei de  taxis per poder desplaçar-se, ja que per arribar a un hospital d'un poble principal es poden necessitar moltes vegades tota una jornada de caminar o moltes hores amb carret tirat per mules.

Començarem fent una petita mostra del sistema i materials que nosaltres utilitzem:

·         Petita oficina al país on es treballa

·         Oficina a Barcelona

·         Treball en Red de 2 PC’s mitjançant el programa Lapling 12.

·         Treball de Vídeo Conferència

·         Seguiment dels projectes a terreny des de la web

 

La introducció de tots aquests aparells (ordinadors, scanners, càmeres digitals, aparells  de vídeo, etc.)  en el camp de la Cooperació està pensada, entre altres aspectes, per reduir les despeses que tenen avui les ONG's.  Està comprovat que aquestes despeses es poden reduir i  solucionar amb la informàtica i amb el desenvolupament del concepte de plataforma informàtica avançada a zona. És a dir posant ordinadors en els països on tenim que treballar i que estiguin connectats amb els nostres de Barcelona a través d’ Internet. Fotos  de ordinadors oficina i camara. Explicar la tecnologia que s’utilitza

 

L'objectiu és que tots els treballs els realitzin, executin i modifiquin els nadius, amb el nostre suport però, sense la nostra presència, avui les noves tecnologies ho permeten amb èxit i,  com hem dit a molt baix cost i els hi permet  a ells adquirir una formació que si hi anem nosaltres, segurament  no tindrien.   Ara us exposaré com utilitzem aquests aparells dins els camps que la nostra ONG toca als diversos països on treballa i ensenyarem unes mostres de lo que els finançadors poden veure a través d’Internet  o en el sector privat de la nostra web de les seves ajudes o col·laboracions.

 

PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ, ja que  la Baixa Casamance ha patit una guerra recentment i a la seva capital Ziguinchor, hi han anat a parar famílies desarrelades i molts nens orfes, la nostra organització  va decidir escolaritzar en el barri de Bouccoute a 87 d’aquest nens orfes o de famílies molt pobres.  Fotos de nens escolaritzats.Carpeta A03 (subcarpeta A)

 

Doncs bé quan una família ens demana, a traves de la web o be en una Fira que  vol escolaritzar un nen, nosaltres li donen una fotografia seva i també l’historial de la família, Fotos subcarpeta B i els hi diem que a la nostra Oficina al país on estan els nens,  tenim ordinadors connectats a Internet amb web cam, de manera que les famílies d’aquí si volen connectar i parlar amb el nen que tenen escolaritzat, nomes fa falta  quedar  un dia i una hora i aquest nen a través de l'ordinador de l'oficina pot parlar amb la persona que ho hagi demanant,  si alguna persona¨que escolaritza, no disposa de medis a casa per connectar-se  poden vindre al nostre despatx i des d'allà parlar amb el nen apadrinat. Fotos nens parlant per Ordinador amb la familia 76 a la 80

 

La videoconferència fa més real la connexió entre nens i famílies i aquestes famílies que escolaritzen poden veure la evolució dels nens i també interessar-se per les seves famílies i en cas que algun estigui malalt comentar-ho i veure la manera de resoldreu. Es molt important escolaritzar ja que amb molts pocs diners es pot contribuir i  ajudar a que, sobretot les nenes, puguin anar a l’Escola, ja que els pares a falta de diners sols envien a escola als nens, pensen sobretot que les nenes no necessiten cap tipus d’instrucció i es tenen que quedar a casa i ajudar a les feines  diàries. Si aconseguim portar aquestes nenes a l’escola el dia de demà tindran moltes mes probabilitats de sobreviure i portar una vida mes digna. Fotos subcarpeta C i D

 

Penseu que escolaritzar un nen a Senegal o Mali, tant sols costa sobre uns 60 € al any i això comporta la matriculació, compra de llibres i una visita mèdica anual. Molts de vosaltres podríeu amb un petit esforç contribuir a que un nen o nena d’aquest països pobres, poguessin arribar a tenir l’oportunitat que vosaltres ja heu tingut. Videos lliurament material als nens i fotos. 

 

A l’Africa, els professors estan pagats per l’Estat, però com que hi han molts nens per professor, els nens tenen que fer classes a vegades dia si i dia no per tal de poder anar tots a l’escola. La matricula i el material escolar el tenen que comprar les famílies i moltes vegades no hi han prous diners per fer-ho i es per això que fem les Escolaritzacions. Exemples de les Notes i comprovants  visites mèdiques etc. Subcarpeta E-F Video I

 

També hem creat unes Escoles d’informàtica i  enviat a Senegal i Mali  mes de 75 ordinadors. Les Escoles d’Informàtica estan a les localitats de Bandiagara (país dogon) i Timbucktu a Mali,  unes altres a Pakur (Senegal) i  Ziguinchor (Senegal). Aquestes Escoles serveixen perquè els joves i també els  Professors aprenguin a manejar una eina tan important com és d’informàtica. Fotos dels enviaments y Escoles Carpeta A04 (B1-B2-B3

L’UPC de Barcelona ens va cedir, l’any passat,  dos estudiants durant dos mesos per tal de posar en marxa els centres informàtics de Senegal.

Hi han indrets de Senegal i Mali on no hi arriba cap tipus d’informació de l’exterior i en aquest cas Internet ajuda als professors i alumnes a ampliar les seves coneixences, consultar les enciclopèdies  i buscar informació per als seus treballs de classe. Fotos de les classes d'Internet a Ziguinchor  CEM  PEYRISSAC

 

Els dos cooperants desplaçats a Senegal després de moltes reunions amb els directius de Centre d’Ensenyament Mitja Peryrisac, on és varen enviar els 25 ordinadors de Ziguinchor varen començar per adequar una sala, fer les connexions elèctriques, la ventilació, col·locar el mobiliari etc.

 

Després és dedicaren a donar formació sobre tots dels programes instal·lats i també formació sobre com fer un bon manteniment dels ordinadors, una bona gestió dels programes, fer copies de seguretat, neteja dels discs, etc. També es va insistir en la importància de la ventilació dels equips en les aules i tenir en compte els fenòmens externs com pot ser la alta humitat, el calor, les pluges (allà hi plou molt). Es va col·locar un regulador de tensió industrial per tal de protegir als ordinadors de les baixades i pujades de tensió elèctrica, ja que Ziguinchor pateix moltes tallades d’electricitat.

 

A Pakur  la formació és va fer de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, ja que son les úniques hores en que hi ha llum al poblat, això va condicionar molt la formació en informàtica bàsica.

 

En la formació de Pakur i varen participar 15 persones (8 nois i 7 noies ) de entre 14 i 25 anys. I es va treballar sobre:

 

Els alumnes varen quedar molt satisfets ja que estaven molt motivats e implicats.

En aquest viatge els dos cooperants també van estudiar la instal·lació d’ un captador de senyal d’ADSL i el seu redireccionament a distancia. També varen posar en marxa dos punts de captació i ampliació  de senyal per a telèfons mòbils, material cedit per l’empresa 34 Telecom de Barcelona. Un d’ells es va col·locar en un poblet  a prop de la frontera amb Guinea Bissau i el altre  a prop de Pakur. Gracies a aquest aparells, aquests poblats ara ja no es troben incomunicats i poden a través del telèfon contactar amb els centres de salut, amb els seus familiars, etc.. Fotos 01 i 02 Video instal.lacio antenes

En poc temps ja podrem utilitzar els telèfons mòbils per tal de connectar-nos directament a Internet, directament o mitjançant un PC ja sigui fix o portable, ara això es molt car però estem segurs que en poc temps estarà ja a la abast de tothom i a nosaltres concretament ens ajudarà molt. Mes fotos instal·lació antenes i captadors. A-

Dins els treballs efectuats, durant l’estada d’aquest voluntaris,  és van instal·lar 2 PC’s avançats preparats i configurats a Barcelona per establir un accés directe, mitjançant un programa especial, entre els PC’s de Barcelona i els de la Casamance. D’aquesta forma es pot accedir i treballar a les maquines instal·lades a Barcelona, des de Ziguinchor i Pakur, facilitant l'intercanvi d’informació a través de la transferència d’arxius, programes, imatges, vídeos, etc. Així com a la formació a distancia a un molt baix preu.  Vídeos de transferència A07

 

PEL QUE FA A LA PART DE SALUT I DESENVOLUPAMENT,  la nostra col·laboració consisteix en la  construcció de pous, tancaments metàl·lics, mixtes o amb fusta d'horts comunitaris, per tal que els animals no es mengin la producció, contribuint a millorar l’alimentació amb l’aportació de vitamines i al mateix temps produir uns guanys amb la venda dels productes excedents de l’hort. Fotos hort de Mlomp

 

Hi han poblats que no tenen aigua i els nens no poden anar a l’escola ja que necessiten caminar a vegades fins  4 Km per anar a buscar aigua i després tornar de manera que no els hi queda temps per anar a l’Escola.  I és en aquest moment que   estudiem  fer un pou a prop de la població per tal que els nens vagin a l’escola, la població i el bestiar pugui gaudir de l’aigua suficient per veure i és pugin regar els camps i així tenir més verdures i una mes bona alimentació.  Fotos de nens transportant aigua al cap i pous.

 

També en el camp de l’agricultura es poden aconseguir millores en el cas de malalties de cultius, envien fotos de les plantes mal·laltes i nosaltres les envien a laboratoris especialitzat i  ens donen possibles solucions als casos. Tot això per Internet. Fotos cebes

 

Per poder aconseguir tot això, en els països on treballem, com hem dit abans,  obrim un d’aquest centres que os hem dit  i on hi treballa un col·laborador del país i és a través d’ell que nosaltres podem  estar al dia del treball que s’està realitzant.

 

A través del vídeo o d’un aparell de fotos digital,  ells graven les imatges dels treballs de la construcció dels pous, del tancament d'horts, etc, que s’estan fen i passen aquestes imatges a l’ordinador de zona i s’envien directament a l’ordinador nostre de Barcelona, de manera que podem veure al mateix dia com és fan els treballs i si alguna cosa no és fa correctament és donen immediatament les instruccions, també a través de l’ordinador per a modificar-les i ràpidament els responsables ja poden corregir el defecte i fer el treball correctament Fotos d’enregistraments, treballs  als horts i pous i casos on el material no és correcte (Mlomp)

.  

 

EN EL CAMP DE LA SALUT. també a través d’un ordinador amb càmera web cam, instal·lat en un Hospital, es poden fer moltes coses. Aquests hospitals, o Cases de Salut es troben molt allunyades dels centres importants i moltes vegades no poden portar a les persones a l’hospital general per falta de recursos econòmics i a través d’enviar una fotografia de l'estat del malalt o un Correu explicant que li passa,  l’Hospital mes important poden contestar i donar la solució al problema i curar a aquest malalt que sense aquest Ordinador potser hauria mort. També és poden enviar fotos d’aquestes persones a grans centres de tot el mon on estan més avançats i en poques solucionar també aquests problemes ja que en els petits poblets no ho han vist mai i en canvi a les grans ciutats si saben com tractar-les.  Amb això podeu estar segurs s’ha salvat la vida de moltes persones. Fotos de nens malalts, crec que tenim foto del nen amb trencada parlan per Internet 

 

És per això que vosaltres teniu que aprendré molta informàtica, ja que és una eina molt interessant i que es pot utilitzar en molts camps, no solament en jocs, sinó també per aprendre coses noves fer consultes a traves dels buscadors i potser un dia utilitzar-lo com nosaltres en el camp de la Cooperació.    

També hem començat a treballar el tema  dels MICROCRÈDITS  per tal d’ajudar sobretot a  grups de dones a sortir de la pobresa i començar sistemes de treball en comú.

 

Direu ¿que és un microcrèdit? Pues un micro crèdit és com préstec, però el préstec és fa sempre a traves de un Banc  els  deixarà  i es tornaran amb un interès sempre i quan, la persona tingui alguna propietat per avala el préstec. El microcrèdits és deixa sols a persones que no tenen res, cap propietat i res que respondre pels diners deixats i sempre és en petites quantitats que son per obrir un petit negoci, com pot ser la venta, al carrer, de menjar o altres coses hi tornen els diners cada mes en molt petites quantitats. D’aquesta manera aquesta persona que no tenia diners per menjar i escolaritzar als seus fills a partir d’ara ho podrà fer i portarà una vida digna i és a traves d’un aparell de vídeo que podem recollir les impressions d’aquestes persones de forma directa, escoltar aquí quins son els seus problemes i mirar de fer quelcom positiu per torbar una solució, tot això gracies a la rapidesa de la informàtica, sense ella tardaríem molts dies en trobar solucions als problemes.             Vídeo llimones i gravacions Astu por Araceli

 

[Aquesta conferència va estar impartida a l'alumnat de batxillerat i cicles de grau mitjà del nostre institut el dia 17 d'octubre de 2008.]

[Veure altres textos sobre solidaritat i cooperació.]

[Veure altres usos de les noves tecnologies.]