DAM

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T17:35:42+02:00

Desenvolupament d'aplicacions Multiplataforma / INFORMÀTICA

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma / INFORMÁTICA

Development of Cross-Platform Applications / IT

Mòdul professional /

Módulo Profesional /

Professional subject:

ECTS

(Hores)

Idiomes /

Idiomas /

Languages

Sistemes informàtics /

Sistemas Informáticos /

IT systems

10

(198)

Català / Español

Bases de dades /

Base de Datos. /

Data Base

11

(198)

Català

Programació /

Programación /

Programming

14

(297)

Català / English

Llenguatge de marques I sistemes de gestió d'informació /

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. /

Mark Languages and Information Management Systems

7

(99)

Català / English

Accés a dades /

Acceso a datos. /

Data Access

9

(132)

 

Entorns de desenvolupament /

Entornos de Desarrollo. /

Development Environment

6

(66)

 

Desenvolupament d'interfícies /

Desarrollo de interfaces.

Interfaces Development

9

(99)

 

Programació multimèdia i dispositius mòbils /

Programación multimedia y dispositivos móviles./

Multimedia and Mobile Devices Programming

7

(99)

 

Programació de serveis i processos /

Programación de Servicios y Procesos. /

Services and Processes Programming

5

(99)

 

Sistemes de Gestió Empresarial /

Sistemas de Gestión Empresarial. /

Business Management Systems

6

(99)

Projecte de desenvolupament d'aplicaciones multiplataforma /

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. /

Final Project

5

(99)

 

Formació i orientació laboral /

Formación y Orientación Laboral.

Job Training and Counselling

5

(99)

Català / Español / English

Empresa i iniciativa emprenedora /

Empresa e Iniciativa Emprendedora. /

Business and Entrepreneurship

4

(66)

Català / Español

Formació en centres de treball /

Formación en Centros de Trabajo /

Traineeship

22

(317h)

 

Total

120

(2000)