ASIX. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Informació General

Informació del cicle d'ASIX

Currículum

Unitats Formatives

 

Calendaris

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018/19

CALENDARI GRÀFIC 2018/2019

 

Horaris

Horari 1r ASIX

Horari 2n ASIX


Enllaços

Moodle

Correu electrònic

Cloud

APP

Erasmus

 

Accés a la Universitat

       http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat 

 

Documents d'inici de curs

Autorització d'ús d'imatge

Full de convalidacions DAM_ASIX

Modificació de matricula ASIX

 

Normativa

Funcionament dels cicles de GS i funcionament a l’aula 

Acords d'Equip Docent

Normativa de funcionament de les aules d’Informàtica

 

Organigrama

Director: Carles Gil (carlesgil@iespuigcastellar.xeill.net)

Cap d'estudis de cicles: Montserrat Perez (mperez13@iespuigcastellar.xeill.net)

Coordinador de Formació en Centres de Treball: Jordi Farrero (fct@elpuig.xeill.net)

Cap de departament: Victor Carceler (vcarceler@elpuig.xeill.net)