ASIX. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Informació General

Informació del cicle d'ASIX

Currículum

Unitats Formatives

Funcionament i normativa

Recomanació i Prerequisits per a la matrícula

 

Enllaços

Moodle

Correu electrònic

Cloud

APP

Erasmus

 

Accés a la Universitat

       http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat 

 

Organització

Horaris

 

Organigrama

Director: Carles Gil (carlesgil@iespuigcastellar.xeill.net)

Cap d'estudis de cicles: Montserrat Perez (mperez13@iespuigcastellar.xeill.net)

Coordinador de cicles formatius: José Enrique Luch Solera (jolluso@iespuigcastellar.xeill.net)

Cap de departament: Victor Carceler (vcarceler@iespuigcastellar.xeill.net)

 

Documents d'inici de curs