SMX

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T17:35:42+02:00

TÈCNIC EN SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES  (INFORMÀTICA)

Mòdul professional

Curs

Hores (h/set)

Idiomes /

Idiomas /

Languages

Muntatge i manteniment d’equips

1r

198 (6)

Català / Español

Sistemes Operatius Monolloc.

1r

132 (4)

Català / Español/ English

Aplicacions ofimàtiques

1r 165 (5)

Català / Español / English

Sistemes operatius en xarxa

2n 132 (4)

Català / English

Xarxes locals

1r

165 (5)

Català

Seguretat informàtica

2n

132 (4)

Català

Serveis de xarxa

2n

8

Català / English

Aplicacions Web

2n

198 (6)

Català / Español

Anglès

1r

99 (3)

English

Formació i orientació laboral

1r

99 (3)

Català /Español /English

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66 (2)

Català / Español

Crèdit de Síntesi

2n

99 (3)

Català / Español / English

Formació en centres de treball

2n

350

 

Total

2000