Unitats Formatives SMIX

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T16:35:44+01:00

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

/ Unitats Formatives

CODI MÒDUL / Unitats Formatives Curs Hores

M01.

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UF6

Muntatge i manteniment d’equips

Electricitat a l’ordinador

Components d’un equip microinformàtic

Muntatge d’un equip microinformàtic

Noves tendències de muntatge

Manteniment d’equips microinformàtics

Instal·lació de programari

MME

1

1

1

1

1

1

198

25

35

35

34

34

35

M02.

UF1

UF2

UF3

Sistemes Operatius Monolloc.

Introducció als sistemes operatius

Sistemes operatius propietaris

Sistemas operatius lliures

SOM

1

1

1

132

33

33

66

M03.

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UF6

Aplicacions ofimàtiques

Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari

El correu i l’agenda electrònica

Processadors de text

Fulls de càlcul

Bases de dades

Imatge i vídeo

AOF

1

1

1

1

1

1

165

20

20

30

30

35

30

M04.

UF1

UF2

UF3

UF4

Sistemes operatius en xarxa.

Sistemes operatius propietaris en xarxa

Sistemes operatius lliures en xarxa

Compartició de recursos i seguretat

Integració de sistemes operatius

SOX

2

2

2

2

132

36

36

24

36

M05.

UF1

UF2

UF3

Xarxes locals.

Introducció a les xarxes locals

Configuració de commutadors i encaminadors

Resolució d’incidències en xarxes locals

XAL

1

1

1

165

66

66

33

M06.

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

Seguretat informàtica.

Seguretat passiva

Còpies de seguretat

Legislació de seguretat i protecció de dades

Seguretat activa

Tallafocs i monitoratge de xarxes

SGI

2

2

2

2

2

132

24

26

20

24

38

M07.

UF1

UF2

UF3

UF4

Serveis de xarxa.

Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

Correu electrònic i transmissió d’arxius

Servidors web i proxy

Accés a sistemes remots

DIN

2

2

2

2

165

45

44

44

32

M08.

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

Aplicacions Web.

Ofimàtica i eines web

Gestors d’arxius web

Gestors de continguts

Portals web d’aprenentatge

Fonaments d’HTML i fulls d’estils

APW

2

2

2

2

2

198

26

32

37

45

58

M09.

UF1

UF2

Formació i orientació laboral.

Incorporació al treball

Prevenció de riscos, avaluació i emergències

FOL

1

1

99

66

33

M10.

UF1

Empresa i iniciativa emprenedora.

Empresa i iniciativa emprenedora

EIE

2

66

66

M11.

UF1

Anglès.

Anglès

ANG

1

99

99

M12.

UF1

Crèdit de Síntesi.

Crèdit de Síntesi

CRS

2

99

99

M13.

UF1

Formació en centres de treball.

Formació en centres de treball

FCT

1/2

350

350

Total 2000