Unitats Formatives ASIX

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T17:35:43+02:00

Administració de sistemes informàtics en la xarxa (2n)

/ Unitats Formatives

CODI MÒDUL / Unitats Formatives Curs Hores

M01.

UF1

UF2

UF3

UF4

Implantació de sistemes operatius

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

Implantació de programari específic

Seguretat, rendiment i recursos

ISO

1

1

1

2

231

71

91

36

33

M02.

UF1

UF2

UF3

Gestió de bases de dades.

Introducció a les bases de dades

Llenguatges SQL : DML i DDL

Assegurament de la informació

GBD

1

1

2

165

55

77

33

M03.

UF1

UF2

UF3

Programació bàsica

Programació estructurada

Disseny modular

Fonaments de gestió de fitxers

PGB

1

1

1

165

85

50

30

M04.

UF1

UF2

UF3

Llenguatges de marques i sis. de gestió d'informació.

Programació amb XML

Àmbits d'aplicació de l'XML

Sistemes de Gestió empresarial

LMQ

1

1

1

99

45

27

27

M05.

UF1

UF2

UF3

Fonaments de maquinari.

Arquitectura de sistemes

Àmbits d'aplicació de l'XML

Implantació i manteniment de CPD

FMQ

2

2

2

99

33

33

33

M06.

UF1

UF2

Administració de sistemes operatius.

Administració avançada de sistemes operatius

Automatització de tasques i llenguatges de guions

ASO

2

2

132

86

46

M07.

UF1

UF2

UF3

Planificació i administració de xarxes.

Introducció a les xarxes

Administració de dispositius de xarxa

Administració avançada de xarxesl

PAX

2

2

2

165

55

55

55

M08.

UF1

UF2

UF3

UF4

Serveis de xarxa i Internet.

Serveis de noms i configuració automàtica

Serveis Web i de transferència de fitxers

Correu electrònic i missatgeria

Serveis d’àudio i vídeo

SXI

2

2

2

2

99

25

25

25

24

M09.

UF1

UF2

Implantació d'aplicacions web.

Llenguatges de guions de servidor

Implantació de gestors de continguts

IAW

2

2

66

33

33

M10.

UF1

UF2

Administració de sistemes gestors de bases de dades.

Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

ABD

2

2

99

66

33

M11.

UF1

UF2

UF3

UF4

Seguretat i alta disponibilitat.

Seguretat física, lògica i legislació

Seguretat activa i accés remot

Tallafocs i servidors intermediaris

Alta disponibilitat

SAD

2

2

2

2

99

24

24

27

24

M12.

UF1

UF2

Formació i orientació laboral.

Incorporació al treball

Prevenció de riscos, avaluació i emergències

FOL

1

1

99

66

33

M13.

UF1

Empresa i iniciativa emprenedora.

Empresa i iniciativa emprenedora

EIE

1

66

66

M14.

UF1

Projecte d'ASIX.

Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.

PRJ

2

99

99

M15.

UF1

Formació en centres de treball.

Formació en centres de treball

FCT

1/2

317

317

Total 2000