SMX. Sistemes Microinformàtics i Xarxes

computers.png

Informació General

       Currículum

       Programacions (Curs 2020-21)

  Convocatòria de famílies

  Calendaris

       Calendari escolar
       Calendari anual

  Horaris

  Horaris SMX1A
  Horaris SMX1B
  Horaris SMX1C
  Horaris SMX2A
  Horaris SMX2B
  Horaris SMX2C

   

  Curs 2020-2021

  Llibres

  Sortides: Degut a la COVID-19 només es faran sortides i xerrades d'un grup classe i a determinar durant el curs segons l'evolució de la pandèmia.

  Beques

    

  Documents d'inici de curs

  Autorització d'ús d'imatge: A signar per l'alumne i entregar al tutor.

  Autorització anual de sortides CFGM: A signar pels pares/tutors de l'alumne menor d'edat i entregar al tutor.

  Declaració responsable COVID-19:

                     menors d'edat

                     majors d'edat

  Full de convalidacions

  Modificació de Matricula SMX

   

  Enllaços a recursos del centre

       Moodle
       Correu electrònic
       Cloud

  APP i Erasmus+

       APP
       Erasmus+

  Normatives

  Funcionament del cicle i normativa general
  Normativa de les aules d’Informàtica

   

  Vies d'accés a CFGS

  Podeu consultar les diferents opcions per accedir al CFGS en aquest enllaç

  Vagues

  Els menors d'edat podeu descarregar, imprimir i omplir el justificant la falta d'assistència per convocatòria de vaga en aquest enllaç (els majors d'edat no cal)

  Organigrama

  Directora: Dori Cañal (acanal8@elpuig.xeill.net)

  Cap d'estudis de cicles: Montserrat Perez (mperez13@elpuig.xeill.net)

  Coordinador de Formació en Centres de Treball: Jordi Farrero (fct@elpuig.xeill.net)

  Cap de departament: Victor Carceler (vcarceler@elpuig.xeill.net)