Un llibre és un món

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T20:22:42+02:00
Crèdit de síntesi per a 2n d'ESO. Curs 2012-2013

Un llibre és un món

Tasques a realitzar sobre el llibre escollit


Aquestes feines i qüestions a resoldre que trobareu tot seguit s’han de treballar i reunir en un llibre/dossier convenientment elaborat i enquadernat. Us recomanem que treballeu a poc a poc i coordinadament, i que feu els esborranys que calgui abans de realitzar el vostre llibre.
Així mateix, haureu de pensar com voldreu que sigui el llibre (la portada, l’índex, l’enquadernació, etc.), el qual haurà de guardar una unitat formal i estètica.
Per a aquesta feina (que començareu quan el professor tutor del treball de recerca us indiqui) disposareu de les hores de lectura, i de les classes que el professorat de les diverses matèries us indicarà i on rebreu les seves orientacions.


English section

1. Short biography of the author.
2. Main characters of the book (write a short description of each character and tell us your opinion about them).
3. Write the plot of the book:
4. Personal opinion about the book


Lengua española

1. Describid a los personajes principales y a los secundarios y comentad qué papel desempeña cada uno en la trama.
2. Escoged un episodio cualquiera del relato, y narradlo otra vez, cambiándole la voz narrativa: si es en 1ª persona, contad el episodio en 3ª persona; si es en 3ª persona, contadlo en 1ª persona.
3. Indicad cómo está formada la estructura externa.
4. Señalad las partes en que puede dividirse la estructura interna y sintetizad brevemente cada una de esas partes.
5. ¿En qué época se sitúa la acción del libro? ¿Cómo podemos saberlo?
6. De todas las descripciones que aparecen en el libro, transcribid la que os parezca más literaria y explicad por qué la habéis elegido.
7. Si se trata de un relato de ficción, comentad qué elementos del relato os han parecido inspirados en la realidad y cuáles más fantasiosos.

8. Elegid una de las dos opciones:

a) Tratando de imitar el estilo del libro leído, escribid un relato de unas diez o quince líneas que pudiera ser la continuación de la historia;

b) escribid un poema inspirado en algún episodio o en algún personaje de la novela.


Llengua  catalana
1. Reflexioneu sobre què ens ha volgut transmetre l’autor/autora  de l’obra, responent les qüestions següents :
a) Busqueu els dilemes ètics que es presenten als personatges en l’argument de l’obra, expliqueu-los i digueu com es resolen. A més a més, expliqueu com haguéssiu actuat vosaltres.
b) Escriviu quina idea o idees es desprenen de la lectura d'aquesta obra. No us confongueu amb l'argument; no es tracta de fer un resum de l'obra sinó d'anar als temes de fons.
c) Què heu après amb la lectura d'aquest llibre? Us ha fet pensar sobre algun tema concret? Us en proposem alguns: les relacions familiars, l'amistat, l'amor, els estudis, el medi ambient, la tecnologia, l'adolescència, la superació de les dificultats, etc. Concreteu-lo i expliqueu-lo.
2. Per què recomanaríeu aquest llibre? A qui el recomanaríeu? Penseu-hi responent les qüestions següents:
a) Expliqueu per què el recomanaríeu, basant-vos en alguns dels aspectes que us donem tot seguit (però no en feu una llista; heu de redactar)
llenguatge entenedor, llenguatge ric, temàtica interessant, trama que atrapa el lector, personatges ben definits, descripcions brillants, acció, aventures, misteri o intriga, reflexions intel·lligents, personatges o situacions amb què ens podem identificar, s'hi aprenen coses
b) Expliqueu a quin tipus de lector el recomanaríeu i a quin tipus de lector no, tenint en compte:
l'edat del lector, si la persona és poc o molt lectora, la dificultat de l’obra, els tipus de  personatges o l’ambient en què es mouen, l’interès de la  temàtica
3. Reflexioneu sobre algun aspecte (o aspectes) de l’argument o dels personatges que no us hagi agradat o us hagi resultat poc convincent, i expliqueu-lo.
4. Convenceu amb les vostres recomanacions alguna persona més gran perquè llegeixi el llibre i us en doni la seva opinió. Digueu l’edat d’aquesta persona i compareu la seva opinió amb la vostra explicant els aspectes en què discrepeu i aquells en què no. Si no trobeu ningú que el vulgui llegir, simplement comenteu el llibre a una persona més gran, explicant-li l’argument, els personatges, per què us ha agradat, etc., i després expliqueu si heu aconseguit interessar aquesta persona, o no, i per què.


Història, economia, tecnologia

1.Ubiqueu geogràficament el marc on es desenvolupa la història (tant si és real com fantàstica). Si n’hi ha diversos, poseu-los tots per ordre d’importància  i en relació amb l’argument.
2. Elaboreu un mapa d’aquest marc geogràfic, ja sigui una ciutat, una comarca,  tot un país, assenyalant els indrets on passen els esdeveniments. Podeu fer diversos mapes: de la ciutat i del país, per exemple.
3. Descriviu el marc geogràfic (real o imaginari): orografia, paisatge, clima, etc. Us podeu valdre de diagrames i esquemes.
4. Expliqueu el context històric (segle i època –feudalisme, Renaixement, Edat Contemporània...) en el qual es desenvolupa la trama (si és de fantasia, relacioneu-lo amb un temps històric real i expliqueu la vostra tria)
5. a) Expliqueu el context històric en el qual viu, o va viure l’autor;

b) Intenteu relacionar el context històric de la vida de l’autor amb el de la novel·la; fixeu-vos si l’obra presenta problemes o personatges o situacions pròpies de l’època de l’autor, o tot al contrari.
6. Segurament al llarg del text heu trobat paraules i expressions pròpies de l'economia, com banc, "això no quadra", deute, crèdit, préstec, hipoteca, etc. Feu una relació dels termes econòmics que heu trobat, i cerqueu al diccionari el seu significat. Han de ser com a mínim 2 termes.
Busqueu també la moneda que fan servir els personatges; digueu-la i expliqueu-ne les fraccions i el valor.
7. a) Busqueu algun fragment en què se’ns descrigui la situació econòmica d'una persona, família, país, empresa, o qualsevol institució;

b) copieu textualment el fragment i poseu la pàgina.

c) Expliqueu la repercussió que aquesta situació econòmica té en l’argument del relat.
8. Descriviu la tecnologia en el món que descriu el vostre llibre: les eines,  els mitjans de comunicació i les energies que s’hi utilitzen.
9. Reflexioneu-hi i expliqueu si els mitjans tecnològics de què disposen els personatges influeixen en l’argument de l’obra. Expliqueu els episodis on això passa.


Plàstica
1. Busqueu la descripció física d’almenys un dels personatges; trancriviu-la i feu al cantó un retrat que aproximadament hi correspongui.
2. Després busqueu almenys una frase que descrigui una expressió del mateix personatge; transcriviu-la i feu al cantó un retrat que aproximadament hi correspongui.
3. Escolliu un capítol, episodi o escena del vostre relat, i feu-ne un còmic, seguint els següents passos:
a) Elaboreu el guió de l’episodi escollit; és a dir, convertiu la narració en un diàleg.
b) Penseu i descriviu les vinyetes amb el seu diàleg, tenint en compte les pàgines que us ocuparà, i com es distribuiran a cada pàgina.
4. Mireu de representar amb un dibuix (realista o abstracte) alguna de les emocions que us hagi producït el llibre.