Excursions

Comentaris i fotografies d'excursions diverses
Fageda d'en Jordà

Comentaris d'alumnes de 1r d'ESO d'una excursió a la Fageda d'en Jordà.

Girona-Figueres

Una visita cultural a Girona i al Museu Dalí dels alumnes de 4t d'ESO

Parc Güell

Impressions dels alumnes de 1r i 2n d'ESO.

Excursions

Comentaris sobre excursions, visites i altres sortides culturals

Sortides

Comentaris i fotografies de diferents sortides recreatives