Les mines prehistòriques de Gavà

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:22:26+02:00
Comentaris d'una visita dels alumnes de 2n d'ESO

Les mines prehistòriques de Gavà


La gent que va treballar per primera vegada aquestes mines vivia a la prehistòria, exactament en el Neolític. Vivien de la pesca, ja que el seu poblat era a prop del mar, situat on ara mateix és el bell mig de Gavà. Tot i això, no només es dedicaven a la pesca, també recol·lectaven, caçaven i utilitzaven la ramaderia i l'agricultura. Però, apart del que necessitaven per sobreviure, també dedicaven gran part del seu temps a les mines, d'on extreien un mineral verd anomenat varicita. Amb aquest mineral feien intercanvis per altres coses com aliments, eines, etc.

Aquests homes ja no eren nòmades perquè havien descobert l'agricultura i la ramaderia. La caça i la recol·lecció era la raó per la qual es desplaçaven: llavors la caça, la pesca i la recol·lecció van passar a ser formes d'aconseguir queviures secundàries.

Tenien eines perfeccionades i especialitzades. Durant el Paleolític l'home va anant perfeccionant les eines fins al Neolític. A Gavà s'han trobat eines com l'aixa, que és una pedra utilitzada per a treballar la fusta, o com el punxó que és un ós d'animal polit perquè pogués perforar la pell, per donar-li forma als tèxtils. Quan les mines ja havien estat explotades pel que fa al mineral obtingut, s'utilitzaven per enterrar morts, ja que llavors els homes creien en una vida després de la mort i creien en déus, com la deessa que es va trobar a Gavà: la Venus, la deessa de la fertilitat (això vol dir que tenien un pensament màgic-religiós). Els forats també els feien servir com abocador de deixalles.

Les galeries eren molt baixes ja que eren més funcionals que no pas còmodes, només les volien per treballar-hi. A vegades eren galeries verticals i llavors hi feien suposadament escales, ja que no hi ha proves. Ells vivien en cabanes a l'exterior fetes amb fang, fusta i de palla, tenien forma triangular perquè baixés l'aigua ja que el sostre de palla era impermeable.

Xavier Brugada Cayuela (2n d'ESO, grup B)

 

A lèpoca del Paleolític la societat dels homes era depredadora, en canvi, en el Neolític, la societat canvia i els homes arriber a ser més autosuficients, o sigui que són sedentaris.

A Gavà, les mines eren de difícil accés; les utilitzaven per treure un preat mineral verd anomenat varicita. La varicita és un mineral que utilitzaven per fer joies que despres venien o intercanviaven per altres objectes. Utilitzaven el comerç per intercanviar les coses. Els productes que s'intercanviaven, a més de joies, eren atuells de ceràmica. Aquestes joies les feien fora de les mines perque a les mines no hi havia la suficient llum per poder-les fabricar. També utilitzaven les mines per enterrar-hi els morts i per abocar-hi deixalles. Fabricaven altres objectes nous per caçar, com el punxó i la destral de mà, i objectes que utilitzaven a les cases com el bol, que utilitzaven per menjar. Ja havien desenvolupat tècniques per poder alimentar-se d'altres medis, com la recol·lecció, l'agricultura i la ramaderia.

Tenien un poblat de cases de tova (tipus de fang) amb forma circular i un sostre de branques i palla: aquestes cases solien estar agrupades al voltant les mines, a les quals treballaven. Les seves eines estaven fabricades de pedra i fusta com les destralls que utilitzaven per caçar.

Oscar Granados (2n d'ESO, grup B)

 

[Aquests comentaris van estar publicats a la revista Sota el cel del Puig, núm. 1, (desembre de 2000).