Exercicis d'estil en vers

Textos de creació literària en vers escrits a classes de Català i Castellà com a exercicis d'estil