El meu país d'allà

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:22:48+02:00
Projecte de l'ONG Aigua per al Sahel sobre l'ús de les TIC per part dels alumnes nouvinguts

El meu país d'allà

El nostre institut, l'IES Puig Castellar, col·labora en aquest projecte que vol donar a conèixer la realitat cultural del país d'origen dels alumnes nouvinguts que hi participen mitjançant l'ús ètic i creatiu de les TIC.

El projecte proposa:

Un retrat de la diversitat cultural a les escoles de Catalunya explicat per els propis protagonistes. Aquest projecte està parcialment inspirat en un vídeo realitzat l’any 2000 per la nostra associació que va obtenir el premi Humanitarian Award de la Unesco en el marc del IV Festival internacional de TV de Barcelona.

La nova proposta "El meu país d’allà"  consisteix en  l’elaboració d’una sèrie de cinc produccions audiovisuals realitzades per grups d’estudiants immigrats de segon cicle de l’ESO. Després de seguir un curs d’introducció o perfeccionament a les  TIC, els propis alumnes, convenientment assessorats i supervisats, esdevenen autors d’uns documentals (futures eines pedagògiques) que tracten del seu país d’origen.    

Objectius concrets del projecte

"El meu país d’allà"  té com a finalitat explicar als estudiants què és la immigració a través de les veus dels seus autèntics protagonistes.

L’objectiu explícit és la realització de cinc documentals de entre 15 i 20 minuts de durada cadascun, realitzats per  grups de quatre estudiants que – expressant-se en primera persona -  deixaran sentir les seves veus i seran els encarregats de reunir, mitjançant el us creatiu de les TIC, una sèrie de materials (cançons, cartes, biografies de familiars, dades històriques, socials i geogràfiques, poemes, fotografies, etc.) relacionats amb el seu país. A partir d’aquests materials i convenientment assessorats i orientats per voluntaris de la nostra associació, cada grup  durà a terme una producció audiovisual que serà posteriorment utilitzada com a eina de educació intercultural.     Els objectius implícits són: 

Integrar les TIC en els processos d’aprenentatge, combinant aspectes tecnològics, pedagògics i lúdics. Aprendre a utilitzar- les i familiaritzar-se amb les possibilitats d’aquestes noves tecnologies i especialment saber orientar-se dins d’aquesta enorme biblioteca virtual que és  internet. Valorar la cultura de procedència , les llengües d’origen i el context familiar i social dels alumnes nouvinguts. Intentar eliminar els estereotips culturals que provoquen recels i arribar a tenir un coneixement de l’altre de primera mà. Fomentar l'observació i desenvolupar la imaginació i creativitat de l’alumne (i familiars i amics) mitjançant les activitats de recollida de dades, intercanvi d'imatges, cartes, entrevistes, cròniques històriques i enregistrament de seqüències d'àudio sobre història local, música, etc.

Resultats esperats 

La nostra llarga experiència professional com ensenyants  a instituts públics  així com el treball de caire voluntari realitzat en el marc de l’associació dirigit a adolescents ens permet esperar que el projecte presentat  obtingui uns resultats beneficiosos  tant per part dels protagonistes/autors dels documentals  com dels participants en els  tallers . El visionat dels documentals i posterior debat han de comportar intercanvi i diàleg entre els participants. Aquests tallers poden desenvolupar-se tant en el àmbit escolar com en espais de lleure (esplais i casals). En resum,  

Esperem:

1. Un augment de l’autoestima i confiança per part dels nois i noies d’altres cultures que els faciliti  la integració en el país d’acollida.

2. Una consciència més desenvolupada de la multiplicitat cultural per part de tots que comporti  una superació  de l'etnocentrisme  i una millora de la convivència

3. Un coneixement més sofisticat de les TIC per part dels autors dels vídeos, una incitació a  utilitzar-les de forma creativa i una major sensibilització respecte al ús ètic que se’n  pot fer.