I Setmana de la Solidaritat

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:22:48+02:00
Manifest de la I Setmana de la Solidaritat (de l'11 al 15 de febrer de 2002)

Solidaritat

 

                                   Con los pobres de la tierra

                                   Quiero yo mi suerte echar:

                                   El arroyo de la sierra

                                   Me complace más que el mar.

                                                           José Martí

 

Al 1789 va tenir lloc la Revolució francesa; el seu lema és molt conegut: “Llibertat, igualtat i fraternitat”. A cadascun d’aquests conceptes correspon un color de la bandera francesa: el blau, per a la llibertat; el blanc, per a la igualtat, i el vermell, per a la fraternitat. I de fraternitat, precisament, parlem quan parlem de solidaritat, perquè... ¿què és la solidaritat?

La solidaritat és “la relació de fraternitat, de companyonia, de recíproc sosteniment, que lliga els diversos membres d’una comunitat, col·lectivitat, en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns”, diu el diccionari (GEC).

Als diccionaris i a les enciclopèdies la paraula solidaritat apareix unida als noms i consignes dels moviments sindicals i obrers dels primers anys del segle XX. Es tractava aleshores de posar de manifest que si els obrers s’unien aconseguirien els seus propòsits de millorar les seves condicions de vida i treball, ja que la unió fa la força  i units guanyarem tot. Al cap i a la fi, solidaritat té el mateix origen que solidar, és a dir, fer fort, afermar.

Al nostre temps, la solidaritat no sembla de moda. És veritat que hi ha arreu sindicats i ONGs (organitzacions no governamentals) i que, de vegades, s’organitzen campanyes de recollida de materials i de diners per a les víctimes d’alguna desgràcia col·lectiva (guerres, erupcions volcàniques, terratrèmols, etc.). Però, de vegades, sentim que, amb això, malgrat donar uns diners, la solidaritat no fa més que començar: després nosaltres continuarem les nostres vides i les víctimes la seva... fins que hi hagi alguna nova catàstrofe. El sentiment de fraternitat roman intacte.

Solament si comprenem que ajudar és ajudar-se, que ajudar els altres és aprofundir en la nostra humanitat, i si vivim d’acord amb aquest principi, començarem a saber què és la solidaritat... i a practicar-la de veritat. Hauríem de recordar una i mil vegades que “cap ésser humà és una illa entera en sí mateixa; cada ésser humà és una part del continent, una part del tot” i que, per tant, el nostre sentit de la humanitat està limitat si hi ha gent que no pot gaudir dels mateixos privilegis que nosaltres. En aquest sentit, ser solidari vol dir ser un ésser humà complet.


Breu diccionari de la solidaritat

 

DESIGUALTAT.- El 25% de la població mundial que viu al Nord, consumeix el 75% dels aliments produïts al món; el 75% de la població mundial que viu al Sud, només consumeix el 25% dels aliments produïts al món.

DRETS HUMANS, article 1: “Tots els éssers humans neixen lliures i guals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.”

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT vol dir “ajudar a que sorgeixin persones despertes i crítiques que posseeixin la motivació i la traça necessàries per tal de participar en els esforços per al desenvolupament” (Fem un sol món).

POBRESA.- Afecta mil milions de persones. La pobresa vol dir no poder satisfer les necessitats bàsiques de salut, alimentació, habitació, educació, llibertat, drets, etc.

REFUGIATS.- Són refugiats totes aquelles persones que, per causes de força major, alienes a llur voluntat, han de deixar la seva llar i el seu país. Las causes que obliguen els éssers humans a fugir són molt diverses: guerres, persecucions, fam, desastres naturals, etc., però tenen quelcom en comú: fan impossible una vida digna i posen en perill l’existència.

 [La solidaritat segons els alumnes de 1r d'ESO.]

[Més informació sobre altres setmanes solidàries.]