Mediació comunitària a Santa Coloma

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T20:22:44+02:00
Esquema del treball de recerca sobre mediació realitzat per l'alumne Carles Leyva

Mediació comunitària a Santa Coloma

Carles Leyva López

Tutora: Imma Vilar

 

Justificació de l'elecció del tema: Havia estudiat la mediació escolar a l’ institut i no sabia com s’organitzava la mateixa a la ciutat. A més, volia descobrir el que s’entenia per mediació judicial, policial (o comunitària) etc.

Punts de partida, objectius, hipòtesis:

 • Estudi del model de mediació de Santa Coloma

 • Estudiar les relacions entre els nuclis de mediació a la ciutat

 • Estudi del sub-departaments que constitueixen la xarxa de mediació

 • Viure en primera persona les experiències dels mediadors, i la seva metodologia

 • Estudi de les dades exactes en relació a la mediació de Santa Coloma

 

METODOLOGIA:

 • Utilització d’entrevistes (molt completes, sobre tots els temes que interessaven en el treball) amb enregistradora per captar fidelment les converses.

 • Entrevistes amb 3 mediadors

 • Exposició dels resultats parlant de les contestacions dels entrevistats en cada pregunta

APLICACIÓ PRÀCTICA:

  • Proporcionar aquesta informació als usuaris de Santa Coloma.

  • Futura coordinació de tots els centres de mediació comunitària a Santa Coloma.

 

CONCLUSIONS:

 • Descobriment de la organització de mediació a la ciutat

 • No hi ha grans diferències entre mediació escolar i la resta de mediacions

 • Tantes mediacions com mediadors

 • Parts: pre-mediació, mediació i resolució

 • Influència de la Teoria Sistèmica en la resolució de conflictes

 • Barris amb més casos: Fondo, Santa Rosa, Raval-Safaretjos

 • Mediació judicial (temes econòmics, familiars) i comunitària (convivència, sorolls...).

 

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]