La importancia de llamarse Ernesto

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T20:22:35+02:00
Obra d'Oscar Wilde representada a l'Institut Puig Castellar a finals del curs 1983-1984

Algunes fotografies de la representació:

 

Obra de Oscar Wilde representada a finales del curso 1983-1984

La importancia de llamarse Ernesto

Obra de teatro de Oscar Wilde representada en nuestro centro a finales del curso 1983-1984

La importancia de llamarse Ernesto

Obra de teatro de Oscar Wilde representada en nuestro centro a finales del curso 1983-1984

La importancia de llamarse Ernesto

Obra de Oscar Wilde. Curso 1983-84

Antes de la representación. 

Obra de Oscar Wilde representada al Instituto Puig Castellar a finales del curso 1983-1984

 Después de la representación

Obra de Oscar Wilde representada en el Institut Puig Castellar a finales del curso 1983-1984

Al acabar la representación