Sota el cel Puig, núm. 2

per elpuig — darrera modificació 2020-03-25T19:46:09+02:00
Revista trimestral de l'IES Puig Castellar. Santa Coloma de Gramenet, febrer de 2001

 

Presentació

 

La vida és el que has donat.

Georges Seferis

Per aquest número hem rebut més col·laboracions i més variades que per a l’anterior. Això ens agrada. Algunes han estat triades pels professors d’entre els treballs dels seus alumnes; altres han sigut espontànies. En alguns casos hem cregut que era necessari oferir tota una petita sèrie de variants sobre el mateix tema, per ressaltar el caràcter genuí del treball i la qualitat del recull; en altres hem cregut que s’havien de deixar alguns treballs a la reserva per al pròxim trimestre, per a no semblar repetitius. Aquest número consta de vuit seccions —i un còmic sobre una pràctica poc freqüent: els retards.

Els fets. Aquesta secció consta d’articles sobre activitats fetes pels alumnes, bé a l’Institut (l’audició musical, el taller sobre consum dels alumnes de 1r d’ESO...), o bé fora, en alguna sortida (la visita al poblat ibèric de Calafell que van fer els alumnes de 2n d’ESO). Alguns fets (sortides especialment) no han tingut redactors que se n’hagin encarregat, malgrat la petició que es va fer des de Coordinació. Llàstima; ara, tots podrien gaudir-ne.

La vida. Com veuen els alumnes la nostra ciutat? N’hi ha alguns que es recorden d’altres paisatges, d’altres gents; la seva ciutat és aquesta, però el seu cor també pertany a un altre lloc.

L'institut. Apareixen dues entrevistes a antics alumnes... (han canviat molt les coses des de quan estudiaven aquí?) i unes primeres impressions d’alumnes que encara no hi són (alumnes de 6è que van visitar fa poc l’Institut).

La ficció. Presentem aquí treballs en prosa, ficcions amb l’argument més vell i més nou del món (l’amor), variacions modernitzades del conte de la lletera, de contes populars europeus, de la història del nàufrag, etc.

Pensaments. Malgrat que només hem rebut un petit assaig sobre l’amor i l’amistat i un comentari sobre una faula, creiem que aquests seran els primers d’una llarga sèrie, ja que sabem que nostres alumnes tenen moltes coses a dir, sobre els llibres, sobre la vida, sobre la història i l’actualitat.

La poesia. Aquí presentem no solament variacions sobre un poema d’autor conegut i jocs d’acròstics sobre el propi nom, també poemes escrits espontàniament, sense petició expressa de ningú.

Exercicis d'estil. Un telegrama pot ser un missatge molt seriós, un avís d’una desgràcia. També, però, una bona ocasió per afilar l’ingeni... i treure un somriure dels llavis del lector.

Els llibres. No deixen de llegir els nostres alumnes, de vegades voluntàriament,  i freqüentment gaudeixen i recomanen amb bon sentit allò que els ha agradat.

Què hi ha, en fi, sota el cel del Puig?, preguntàvem al número 1 d’aquesta revista. A la mateixa revista ja es veia: moltes estrelles. Algunes petites, de dotze i tretze anys només, il·luminen els nostres alumnes de 1r i 2n d’ESO; d’altres, de més grans, il·luminen els nostres alumnes de 2n cicle d’ESO, de batxillerat i de mòduls. L’aspiració dels profes rau que totes tinguin llum pròpia i continuïn brillant en aquest nou número i en els següents. I que el cel del Puig continuï sent un cel protector per a tots els alumnes de bona voluntat, per a tots els alumnes que volen aprendre i viure en un món mental més ample, i en una societat més humana, més cívica i solidària.

El coordinador

Índex d'articles