Què és el GROP?

per Francisco Gallardo darrera modificació 2020-04-24T20:18:39+02:00
Informació sobre el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (Rafael Bisquerra)

Grop (Grup de Recerca en orientació psicopedagògica)

Rafael Bisquerra

L’educació emocional com a línia de treball del GROP

 

El GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) es va crear al setembre de 1997 amb la intenció d’investigar sobre educació emocional. El plà general de treball presenta vàries fases, que exposades sintèticament serien:

1.              Elaboració del marc teòric de l’educación emocional.

2.              Disseny de programes d’educació emocional.

3.              Creació de materials curriculars per a l’educació emocional.

4.              Formació del professorat en educació emocional a fi de possibilitar l’experimentació de programes.

5.              Aplicació i avaluació de programes d’educació emocional

6.              Perfilar les estratègies més idònies per a la implantació de programes d’educació emocional.

7.              Avaluació de l’impacte de l’educació emocional.

8.              Institucionalització del canvi.

9.              Optimització permanent.

Paral·lelament a la línia prioritària d’educació emocional, el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), tal com el seu nom indica, enllesteix diversos treballs relacionats amb l’orientació en general i en l’orientació professional en particular. És la coordinadora d’aquesta línia la Dra. Maria Lluïsa Rodríguez Moreno.

 

Realitzacions durant 2001-2004

  • Elaboració progressiva del marc teòric de l'educació emocional.
  • Creació d’activitats d’educació emocional per educació infantil, primària, ESO i secundària postobligatòria.
  • Experimentació d'activitats i programes d'educació emocional al llarg de tota l’escolarització obligatòria.
  • Formació de professorat en educació emocional a través de diversos cursos realitzats a Barcelona, Lleida, Girona, Mallorca, Bilbao, Saragossa, Andalusia (Huelva, Almeria), Canàries, Corunya, Santiago, Cantàbria, Veneçuela, etc.
  • Presentació de ponències i comunicacions a congressos, jornades, seminaris, etc.
  • Realització de conferències i taules rodones.
  • Publicacions de llibres i articles en revistes especialitzades.


Direcció

GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica)

Departament Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE)

Edifici Llevant

Avgda. de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfons: 93 403 50 01; 93 403 52 04; 93 403 52 20

E-mail: grop@d5.ub.es rbisquerra@ub.edu

 

Membres del grop implicats en educació emocional

 

Rafel Bisquerra Alzina

 

Manuel Güell Barceló

 

Manuel Álvarez González

 

Oriol Güell Custodio

 

Núria Pérez Escoda

 

Elia López Cassà

Isabel Paula Pérez

 

Josep Muñoz

 

Francesc Martínez Olmo

 

Meritxell Obiols

Gemma Filella Guiu

 

Vicent Pascual Ferris

 

Ma Jesús Agulló Morera

 

Agnés Renom

 

Cristina Bolívar Farrás

 

Maribel Rodríguez

 

Beatriz Cabañas Benéitez

 

Rosalina Sicart Pons

 

Montse Cuadrado Bonilla

 

Montserrat Victoria

 

1.  Materials sobre educació emocional publicats pel GROP


Álvarez, M. (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: Praxis

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.

Güell, M., y Muñoz, J. (2003). Educación emocional. Programa para la educación secundaria postobligatoria. Barcelona: Praxis.

López, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Praxis.

Pascual Ferris, V., y Cuadrado Bonilla, M. (2001). Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria obligatoria. Barcelona: Praxis

Renom, A. (2003). Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona: Praxis.

 

2. Exemples d’altres publicacions de membres del GROP


Álvarez, M., y Bisquerra, R. (Coords.) (2002). Manual de orientación y tutoría. Barcelona: Praxis.

Bisquerra, R. (Coord.). (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis.

Bisquerra, R. (1999). Educació emocional: un repte per al nou mil.leni. BIEC, 27 (decembre), 3.

Bisquerra, R. (1999). Tutoria i educació emocional a secundaria. Revista del Col.legi, 110 (tardor), 19-22.

Bisquerra, R. (2000). La educación emocional: elementos para la reflexión. Escuela Española, 3451, (11 de mayo), 748.

Bisquerra, R. (2001). ¿Qué es la educación emocional? Temáticos Escuela Española, 1, 1, 7-9.

Bisquerra, R. (2001). Inteligencia emocional, diversidad y educación emocional. I Congreso Nacional de Atención a la Diversidad (pp. 49-52). Elche: Ayuntamiento de Elche.

Bisquerra, R. (2001). L’educació emocional en la resolució de conflictes i en la prevenció de la violència. Entorn de pau, 25, (gener), 10-15.

Bisquerra, R. (2002). La competencia emocional. En M. Álvarez y R. Bisquerra, Manual de orientación y tutoría (pp. 144/69-144/83). Barcelona: Praxis.

Bisquerra, R. (2002). La educación emocional: estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. Letras de Deusto, 32, 95, 45-73.

Bisquerra, R. (2002). La génesis de la inteligencia emocional. En M. Álvarez y R. Bisquerra, Manual de orientación y tutoría (pp. 144/57-144/67). Barcelona: Praxis.

Bisquerra, R. (2002). La mediació en l’educació emocional. En J. Riart (coord.), La mediació en l’aprenentatge. Barcelona:

Bisquerra, R. (Coord.). (2002). La práctica de la orientación y la tutoría. Barcelona: Cisspraxis.

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43.

Bisquerra, R., Buxarrais, M. R., Darder, P., Mayor Zaragoza, F., Terricabras, J. M. et al. (2001). La responsabilitat social en l’Educació. Barcelona: Àmbit Maria Corral d’Investigació i difusió.

Noguera, J., Asensio, J. M., Bisquerra, R., Riera, M. A., Riera, V., Valls, E. (2002). Competències bàsiques. Conferència Nacional d'Educació, Debat sobre el sistema educatiu català. Conclusions i propostes. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament.

Rodríguez Moreno, M. L,.(2002) Hacia una nueva orientación universitaria. Modelos integrados de acción tutorial, orientación curricular y construcción del proyecto profesional. Barcelona: EUB, Edicions Universitat de Barcelona. ISBN 84-8338-328-4 (230 pp.).

Rodríguez, M .L. (2002) Texto-Guía sobre la construcción del Proyecto Profesional. Texto didáctico informatizado . Red ERES de la Universidad de Barcelona , Para uso del alumnado de Psicopedagogía.

Rodríguez, M. L (2001) El proyecto profesional: Una estrategia de orientación en la universidad. Capítulo de libro Temas de Psicologia Escolar, Universidade do Minho.”

Rodríguez, M.L. (2000) La orientación de las personas adultas: Fundamentos, principios y servicios, en L.Sobrado: Orientación Profesional: Diagnóstico e inserción sociolaboral. Ed. Estel. 169- 194

Rodríguez, M.L. , M.P.Sandín y C.Buisán (2000)  La conducta exploratoria: Concepto y aplicaciones en orientación profesional.  Revista de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, 321 153-185, ISSN: 0034-8082 . D. Legal: M. 57/ 1958

Taveira M.C. y  Rodríguez, M. L. (2001) Vocational Guidance and Exploratory Behavior: Theory, Research and Practice. Career Development Quarterly, en prensa. ISSN:  0889-4019.


Ponencies, Comunicacions i participació en Taules Rodones a Congressos, Jornades i Seminaris


Bisquerra Alzina, R. (2001). Educación emocional y orientación psicopedagógica en la educación secundaria. Ponència presentada a les II Jornadas para orientadores. La orientación y los retos de la educación secundaria. Junta de Andalucía, Bolullos/Valverde (Huelva), 10 de mayo de 2001.

Bisquerra, R. (2001). Inteligencia emocional, diversidad y educación emocional. I Congreso Nacional de Atención a la Diversidad (pp. 49-52). Elche: Ayuntamiento de Elche.

Bisquerra, R., Pérez Escoda, N., y Filella, G. (2000). L’educació emocional en la formació inicial dels professionals de l’educació. En Del Carmen (Ed.), Simposi sobre la formació inicial dels professionals de l’educació (pp. 13-16). Girona: Universitat de Girona.

Filella, G. (2001), La educación emocional como instrumento para el desarrollo personal y social. Comunicació presentada en el X Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: "Investigación educativa en la sociedad del conocimiento". Organizado por AIDIPE. A Coruña.

Martínez Olmo, F., Pérez escoda, N. (2001) Evaluación de Necesidades de Educación Emocional en Secundaria. Comunicació presentada al X Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: "Investigación educativa en la sociedad del conocimiento". Organizado por AIDIPE.  A Coruña.

Pérez Escoda, N. (2001). Participació en el  Seminari “La inteligencia emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior”, organitzat pel Departamment de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal de la UB, amb la participació del Prof. Alberto Jorge Acosta de la Universitat de Matanzas (Cuba), 22 de novembre de 2001.

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]