Eduquem persones

per Francisco Gallardo darrera modificació 2020-04-24T19:18:39+01:00
Innovació educativa en educació emocional

Eduquem persones. Innovació educativa en educació emocional

Pilar Balagué

Síntesi

La comunicació es divideix en dos apartats, el primer més ampli, sobre l’Experiència Pràctica d’Innovació Educativa d’Educació Emocional a l’IES, “Eduquem persones” en què es destaquen tres àmbits:

 

  • Crèdit de “Competències bàsiques i habilitats socials. Eduquem persones”. (Segon cicle d’ESO, 3r i 4r nivell). Que té la finalitat de desenvolupar la comunicació, l’autonomia  personal i la convivència de l’alumnat.  Situat en el marc d’Atenció a la diversitat de tot l’alumnat, en una línia d’ integració d’alumnes amb n. e. e i també de n. e. específiques.

 

  • Taller d’Educació Emocional amb els alumnes que mostren problemes de conducta, dins de les actuacions de Disciplina i del Pla de Prevenció d’Absentisme escolar. L’Educació Emocional  entesa com a eina de prevenció  i de tractament de la    disciplina en el centre (alternativa al model sancionador); estratègia preventiva i           resolutiva del conflicte en el centre. Pla de millora per la convivència.

 

  • Treballs de Recerca de Segon de Batxillerat, que han significat una aportació formativa de conscienciació a l’alumnat del centre sobre Intel·ligència Emocional i l’Educació Emocional: ”La Intel·ligència Emocional, Els Trastorns de l’Alimentació. El Bullying”.Els treballs han generat un discurs de formació per joves de Batxillerat, Cicle formatiu i 4r d’ESO de l’IES,  que s’ha concretat en uns materials de formació( tipus fulletons) i de conscienciació  de la importància de la Intel·ligència Emocional i de la seva Educació. Elaborats pels joves, per als joves del seu propi entorn, a partir de la necessitat de coneixement sobre el tema detectada des d’enquestes i d’entrevistes als companys.  Els mateixos alumnes van iniciar un pla de difusió del que significa l’Educació Emocional, com a prevenció per trastorns d’alimentació, el maltractament, la seva tolerància i el canvi conductual; la responsabilitat i la importància del bon tracte per a la convivència.

I un segon apartat  que parla de la Formació Permanent dels Professionals de l’Educació, en què es destaca la importància de conèixer els eixos de l’Educació Emocional i de la vivència prèvia com a persona.

Cal formar-se en Educació Emocional, per ser persones intel·ligents emocionalment, per compartir com a docents aquesta vivència amb els alumnes i poder acompanyar-los en el seu procés individualitzat.

Del curs sobre Educació Emocional de l´Escola d´Estiu del Maresme. “Eduquem per a ser persones. Ens comuniquem”, es centra en la importància del coneixement per part dels Professionals de la Intel·ligència Emocional a nivell  personal i de saber que es pot educar a les persones per ser Intel·ligents Emocionalment.

Pretén fer conscients als Professionals de tots els àmbits educatius de la importància, de l’educabilitat i els continguts, de les estratègies i estils d’ensenyament i d’aprenentatge en Educació Emocional.

Cal que els agents educadors en tinguin la vivència prèvia, per  afavorir  donar resposta a la doble finalitat de l’Educació que és el desenvolupament personal de l´individu i la seva socialització positiva” (Delors, 1996)

Pilar Balagué i Bertran

Professora Especialista de Psicologia i Pedagogia. IES Lluís Companys.

  • Experiència pràctica d’Educació Emocional a l’IES Lluís Companys de Tordera (2000-06).
  • Formació permanent dels agents educatius. Curs de Formació de Formadors sobre Educació Emocional, realitzat per l’autora de la comunicació a  l´Escola d’Estiu del Maresme, Mataró, 2003. “Eduquem per a ser persones. Ens comuniquem?”

Av. J. Maragall s/n. 08490 Tordera. E-mail:  pbalague@xtec.cat

[Aquest document va estar la base d'una comunicació presentada a les II Jornades d'Educació emocional. Santa Coloma, març de 2006.]

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]