Quadern de pràctiques d'educació emocional

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T20:18:43+02:00
Quadern de pràctiques d'una experiència amb alumnes d'ESO

Presentació


Com cada any per aquestes dates, la comunitat educativa colomenca està convocada a una sèrie de rituals de caràcter pedagògic i convivencial: la presentació del Pla de Formació de Zona, del Programa d’Activitats Educatives municipal, del calendari de treball del Casal del Mestre, de la revista digital (Educolom@) que coordina el CRP, la Jornada d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques, el dinar de confraternització (la paella), etc. Com tots sabem, els rituals tenen un valor inestimable per garantir el bon funcionament d’una societat: són un espai de trobada i de comunicació que serveixen per marcar el pas del temps, per reforçar els vincles personals amb la col·lectivitat, per fixar les relacions amb el passat i dibuixar els horitzons per al futur. Per aquesta raó, tots els membres de la comunitat són cridats per posar-hi el seu gra de sorra en aquestes ocasions.

I aquí tenim el nostre gra de sorra per aquesta setena Jornada d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques: un petit quadern amb materials diversos sobre un tema de gran actualitat per a la comunitat educativa i per a la societat en el seu conjunt. Doncs, quan ens assabentem pels diaris d’agressions i conductes antisocials protagonitzades per gent gran (maltractaments de dones), per joves o per adolescents,  de vegades contra persones que han vingut d’altres països al nostre per treballar-hi i guanyar-se la vida, quan veiem alguns conductors responent amb mala educació davant dels petits incidents de tràfic, quan veiem la brusquedat amb la qual es resolen de vegades certs problemes de malentesos, fins i tot entre companys de feina... pensem en les paraules que van escriure Güell Barceló i Muñoz Redon a la introducció del seu llibre (Desconeix-te tu mateix): “Moltes de les conductes agressives, siguin individuals o de petits grups, tenen el seu origen en problemes de tipus emocional i en dificultats en les relacions socials. Un entrenament en habilitats socials i d’autocontrol podria ajudar a resoldre aquesta mena de conflictes. Al marge dels casos extrems de conflictivitat social, les habilitats socials i l’educació emocional són aspectes que poden ser molt útils en l’evolució psicològica de l’adolescent, la seva recerca d’identitat amb el seu propi cos i les noves relacions socials que estableix amb el grup classe, els amics i, en general, amb el seu entorn.”

Creiem que aquesta cita, per llarga que sigui, s’havia de posar aquí perquè els autors van estar pioners a Catalunya en el camp de l’alfabetització emocional, i aquest mèrit se’ls ha de reconèixer. Nosaltres som només aprenents i amb això volem dir que no tenim més pretensió amb el nostre treball que oferir una petita ressenya del que hem fet sobre aquests temes a algunes classes de Castellà. Ens hem convençut, però, de la necessitat de desenvolupar sistemàticament un programa d’educació emocional adaptat a la nostra matèria, i en aquest curs que ara comencem esperem fer-ho. Ja us explicarem, si escau, aquesta nova experiència. Fins aleshores.

Francisco Gallardo Díaz,

Santa Coloma, 7 de setembre de 2003.

Índex

 • Algunos apuntes sobre inteligencia emocional
 • Bibliografia comentada
 • Ejercicios y materiales:
  • Ejercicio 1: Comprensión de textos. Nociones de inteligencia emocional
  • Ejercicio 2: Expresión escrita. Nociones del concepto de felicidad; algunas respuestas
  • Ejercicio 3: Comprensión de algunos consejos de Epicuro
  • Ejercicio 4: Cuestionario para conocerse mejor
  • Ejercicio 5: Conocimiento de algunas emociones; algunas respuestas
  • Ejercicio 6: Cuestionario para conocerse mejor
  • Ejercicio 7: Reconocimiento de las emociones de los otros; algunas respuestas
  • Ejercicio 8: Razones para empatizar
  • Ejercicio 9: Conocimiento de las emociones (envidia, apatía, empatía); algunos ejemplos
  • Ejercicio 10: Análisis y comentario de algunas reacciones emotivas (desprecio, cólera, autoestima); algunos ejemplos
  • Ejercicio 11: Comentarios de un texto periodístico: "Una sentencia obscena", de Gregorio Morán (La Vanguardia, 17 de mayo de 2003).
  • Ejercicio 12: Comentario sobre actitudes agresivas
  • Ejercicio 13: Conocimiento y autoconocimiento emocional (miedo, inseguridad, emotividad...)
  • Ejercicio 14: Resolución de un test de personalidad
  • Ejercicio 15: Interpretación del lenguaje no verbal
  • Ejercicio 16: Vocabulario de las emociones
  • Ejercicio 17: Utilización de las palabras que definen emociones
  • Ejercicio 18: Audición y comentario del cuento "Diles que no me maten!", leído por su propio autor, Juan Rulfo


[Aquest quadern es va lliurar als assistents a les VII Trobades Pedagògiques d'Intercanvi d'Experiències organitzades pel Centre de Recursos del Professorat. Santa Coloma, 9 de setembre de 2003.]

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]