Educació dels valors. Educació emocional

per Francisco Gallardo darrera modificació 2020-04-24T20:18:39+02:00
Projecte de treball amb alumnes de 3r de Primària

Educació dels valors: educació emocional

Gemma Masip Bonet

CEIP Gitanjali de Badalona


Sóc mestra de l’Escola CEIP Gitanjali de Badalona, especialista d’Educació Especial. Des de fa ja bastants cursos vaig observant l’evolució que la població infantil va fent i he pogut constatar fortes  canvis que repercuteixen en la convivència, en els aprenentatges i en la relació que estableixen els nens i les nenes amb els adults. Fruit d’aquesta observació i a la recerca de respostes,   va sorgir el meu Projecte que com a Educació dels Valors des de l’òptica de l’Educació Emocional i utilitzant la Filosofia com a metodologia, vaig presentar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i per la qual m’han concedit mitja llicència d’estudis per poder realitzar.


Aquest curs, doncs, l’he iniciat amb un treball molt concret, l’Educació dels Valors al grup de 3r de Primària i a P-3. Ara bé com el meu plantejament parteix de l’òptica que els nens i les nenes reben missatges absolutament contradictoris, els provoquem una desorientació molt gran. L’escola va per un camí, la família per un altre i l’entorn, per un altre molt diferent, això fa que si no s’ involucren els pares i les mares en l’educació dels seus fills, difícilment podem donar eines prou vàlides perquè els siguin útils per viure en societat.


El Projecte treballa setmanalment amb els alumnes de 3r l’autoconeixement, l’autoestima, la descoberta dels altres, el descobriment de les emocions, vivenciar-les, diferenciar les positives de les negatives, positivitzar el món que vivim,  donar valoracions positives a tots, el valor de la convivència i de l’amistat, com resoldre els problemes que van sorgint, el valor de la recerca i l’aprenentatge… Etc.

Amb els nens i nenes de P-3 identifiquem i posem nom als sentiments més bàsics, identifiquem els signes externs que manifesten emocions, descobrim els companys i companyes com a iguals, valorem l’amistat i l’ajuda mútua… Etc.

Estic fent un programa propi on integro activitats d’altres programes, d’Habilitats Socials, Educació Emocional i sobretot del Programa de Filosofia 3/18, modificant les  que calgui per tal de donar unitat a un programa que ha de tenir com a base l’ajuda al Creixement Personal de l’alumnat.

El Projecte considera fonamental les  trobades amb els pares i mares dels alumnes que han iniciat aquest programa, l’objectiu  és poder  debatre, qüestionar, discutir, verbalitzar els problemes, els dubtes,  i si es pot treure algunes conclusions com  eines  d’ajuda en l’educació dels seus fills.  A través d’aquests debats les famílies es coneixen, veuen que totes comparteixen problemes similars, que cadascuna dóna solucions diferents als mateixos problemes i s’estableix un lligam amb l’escola per tal de poder connectar amb els valors que aquesta intenta transmetre i caminar junts en la tasca educativa dels nens i nenes.


El camí que hem anat fent ens fa veure que és una eina molt vàlida i amb grans possibilitats, els alumnes  estan descobrint una dimensió nova d’ells mateixos i dels companys, us enganyaria si us digués que no costa, sobretot amb els alumnes més grans, ja que s’ha de canviar el punt de vista i això primer ho hem de fer el professorat, hem de passar de la cultura de la censura i el càstig a la cultura de la positivització, i la comprensió.


Els pares i mares, la majoria molt interessats i preocupats per l’educació dels seus fills,  però força ocupats, costa trobar moments per deixar altres obligacions i seure en rotllana a dialogar, ara bé,  un cop  s’adonen que és una eina d’ajut, veuen que resulta molt positiu per a tots plegats i se senten recolzats,  es converteixen en col·laboradors i  fan propostes, demandes i  millora el nivell de  comunicació Família-Escola. De tot això els que en surten més beneficiats són els nens i les nenes i la convivència entre ells.


Com es pot deduir, tan sols s’ha arribat a la meitat del Projecte i per tant encara és aviat per avaluar-lo, s’han superat els moments més difícils i es van veient tendències, espero que la valoració que en faci el claustre de l’Escola i l’AMPA a final de curs sigui prou favorable per estendre-ho i animar-vos a provar-ho.

 

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]