VII Jornades d'Educació emocional

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T19:18:43+01:00
«L’educació emocional en els mitjans de comunicació»

.

VII Jornades d’Educació Emocional

.

Aula Antoni Caparrós. Edifici del Teatre. Campus de Mundet. Universitat de Barcelona

Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona (metro: L3, parada Mundet)

www.jornadeseducacioemocional.com

 

7 i 8 d’abril de 2011

 

 


Presentació de les Jornades

 

Les Jornades d’Educació Emocional arriben ja a la setena edició. Fins ara les temàtiques tractades s’han centrat principalment en el món de l’educació formal, i més recentment a les organitzacions. A les últimes Jornades es va recordar la idea que els qui no apareixen en els mitjans de comunicació és com si no existissin. En aquest sentit, hauríem de reconèixer que l’educació emocional «no existeix» en la mesura en què no és present en els mitjans de comunicació de massa (premsa, ràdio, televisió, TIC, etc.). Per aquesta raó, s’ha considerat que potser ha arribat l’hora de traspassar la Galàxia de Gutenberg per tenir una presència a la Galàxia Marconi i sobretot a la Galàxia Telemàtica. Això és conseqüència de l’enfocament del cicle vital que adopta l’educació emocional: ha de ser present des del naixement i durant tota la vida en els diversos contextos en què es mou una persona (educació formal, contextos sociocomunitaris, organitzacions). Els objectius d’aquestes Jornades són: conèixer què s’està fent en els mitjans de comunicació en matèria d’educació emocional; influir en els mitjans de comunicació de massa perquè s’impliquin més en l’educació en general, i en especial en l’educació emocional, i fer propostes concretes de millora per a la posada en pràctica de l’educació emocional en els mitjans de comunicació.

 

Programa

 

Dijous, 7 d’abril

 

16.00 h Recepció i lliurament de material

 

16.30 h Inauguració de les Jornades

Dr. Antoni Sans, director de l’ICE de la Universitat de Barcelona.

Dra. Elisabet Costa Giménez, cap d'estudis de l'Ensenyament de Comunicació Audiovisual

Dr. Rafel Bisquerra, en representació de la comissió organitzadora

 

17.00 h Diàleg sobre «L’educació emocional en els mitjans de comunicació»

Dr. Eduard Punset, comunicador científic, director del programa Redes de TVE

 

19.00 h Descans

 

19.30 h Sessions simultànies:

Comunicacions, experiències i bones pràctiques

Divendres, 8 d’abril

 

9.00 h Tallers:

Recursos per treballar la comunicació de les emocions

 

1. «La comunicació no verbal de les emocions»

Sra. Marta Albadalejo

2. «El llenguatge dels signes (teatre i comunicació)»

Sr. Jordi Llop

3. «Anàlisi de la significació de la imatge»

Sra. Margalida Llull

4. «El llenguatge del cos i les emocions»

Sra. Rosa Miralles

5. «El teatre, una via cap a les emocions i la creativitat»

Sr.  Francesc Amaro

6. «Emocions, música i cinema»

Sr. Eduard Rubio

7. «Emocions i publicitat»

Sra. Mar Deus

 

11.00 h Descans

 

11.30 h Ponència:

«L’educació emocional en els mitjans de comunicació: reflexions a partir de la pràctica»

Sr. Gaspar Hernández, director del programa L’ofici de viure, de Catalunya Ràdio i Bricolatge emocional a TV3

13.30 h Sessió de pòsters

14.00 h Dinar

15.30 h Tallers:

Recursos per treballar la comunicació de les emocions

 1. «Ecolins o toxicons? Valorem els missatges publicitaris i dels mitjans des de l’ecologia emocional»

Sra. Maria Mercè Conangla

 1. «El teatre com a eina de comunicació»

Sra. Gemma Deusedas

 1. «Danses, cançons i emocions. Mitjans per treballar la consciència emocional»

Sra. Maria Navarrete

 1. «Els titelles, un vehicle per a les emocions»

Sra. Teia Moner

 1. «Virtualitat, videojocs i... emocions!»

Sra. Elisabet Higueras

 1. «Llenguatges expressius: eines i mitjans de comunicació»

Sr. Manel A. Fernández

 1. «Els camins que obre la veu»

Sra. Roser Blanco i Susanna Arjona

 

17.30 h Descans

 

18.00 h Taula rodona:

«Què haurien de fer els mass media per potenciar l’educació emocional»

 

Sra. Ima Sanchís, periodista, creadora de «La Contra» de La Vanguardia, on escriu des de fa 13 anys. Autora de diversos llibres

Sr. Borja Vilaseca, escriptor, periodista de El País i director del màster en Desenvolupament Personal i Lideratge de la UB

Sra. Pilar Calvo, periodista i responsable de En positivo.tv, productora de programes de responsabilitat social, lideratge i creixement personal

Sr. Anton Layunta, assessor de comunicació, escriptor i impulsor de l’observatori pedagògic en els mitjans de comunicació

 

Coordinació: Dr. Antonio Bartolomé, professor titular de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona

 

 

20.00 h Conclusions

Presentació de comunicacions

Informació general

 

Les comunicacions han de presentar experiències, recerques o bones pràctiques que s’ajustin als eixos temàtics de les Jornades. Les persones interessades a presentar comunicacions poden fer-ho d’acord amb els requisits següents: extensió d’uns 6 fulls de mida DIN A4, marges de 2,5 cm, lletra Times New Roman de 12 pt., interlineat senzill, i referències bibliogràfiques segons la normativa APA. Les comunicacions han d’incloure els apartats següents:

 • Títol
 • Autor/s i correu electrònic de contacte
 • Resum (abstract) d’unes 150 paraules
 • Objectius
 • Exposició del treball (experiència, recerca o bona pràctica)
 • Resultats, conclusions i prospectiva
 • Qüestions o consideracions per al debat
 • Bibliografia

Les comunicacions s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça jornadeseducacioemocional@gmail.com.

És important fer constar com a assumpte del correu electrònic les VII Jornades d’Educació Emocional i el títol.

 

Data màxima de presentació de propostes de comunicació: 20 de febrer de 2011.

 

Els textos seran revisats pel Comitè Científic de les Jornades. Es valoraran especialment els aspectes següents: definició clara dels objectius, coherència del contingut, presència d’elements innovadors, resultats i conclusions ben definits, formulació d’interrogants per al debat, i aspectes formals.

Per tal que una comunicació sigui acceptada i s’incorpori a la programació de les Jornades cal que, com a mínim, un dels seus autors hagi formalitzat la inscripció.

Les comunicacions acceptades pel Comitè Científic es penjaran a la web de les Jornades, http://www.jornadeseducacioemocional.com, un cop hagin finalitzat.

 

Presentació de pòsters

 

Per possibilitar l’intercanvi d’experiències, projectes, recerques o reflexions relacionats amb els eixos temàtics de les Jornades, les persones que hi estiguin interessades també poden presentar pòsters. No es tracta de pòsters publicitaris o propagandístics, sinó de la presentació d’un treball en un format més gràfic i visual.

Els pòsters han de tenir un títol i el nom dels autors a la part superior. Es recomana posar-hi una adreça de correu electrònic.

 

Han de tenir una grandària màxima de 100 × 100 cm.

 

Els pòsters s’han d’enviar per correu electrònic en format Adobe (pdf) a l’adreça electrònica jornadeseducacioemocional@gmail.com.

 

En el missatge en què s’enviï el pòster és important especificar que és per a les VII Jornades d’Educació Emocional, el títol del pòster i els autors.

 

La data màxima de presentació de propostes de pòsters és el 20 de febrer de 2011.

Les persones que presentin pòsters s’encarregaran de portar-los el primer dia de les Jornades i penjar-los en els llocs habilitats a aquest efecte. Aquestes persones haurien de ser davant del seu pòster el divendres a les 13.30 h, per facilitar el contacte amb les persones interessades en la seva aportació. En finalitzar les Jornades, hauran de recollir els seus pòsters. Els pòsters acceptats pel Comitè Científic es presentaran posteriorment a la web de les Jornades, http://www.jornadeseducacioemocional.com.

 

 

 

Inscripció

Matrícula oberta: www.ub.edu/ice

Avís

Els tallers del divendres són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu als tallers que us interessin.

Quota d’inscripció

 

A partir de l’1 de desembre de 2010 i fins al 27 de febrer de 2011

 

Inscripció ordinària.............................................      100 €

Alumnat i exalumnat del postgrau en Educació Emocional i

del postgrau en Tutoria i la seva Pràctica..........        75 €

Estudiants i aturats.............................................       75 €

(Caldrà acreditar la condició d’estudiant i/o aturat)

 

A partir del 26 de febrer

 

Inscripció ordinària...............................................    140 €

Alumnat i exalumnat del postgrau en Educació Emocional i

del postgrau en Tutoria i la seva Pràctica.............     95 €

Estudiants i aturats................................................    95 €

(Caldrà acreditar la condició d’estudiant i/o aturat)

 

El preu inclou el dinar del segon dia.

Places limitades per la capacitat de la sala

Se certificaran 15 hores.

 

Informació

www.jornadeseducacioemocional.com

A/e: icecursos@ub.edu (inscripcions). Tel. 934 021 024
A/e: jornadeseducacioemocional@gmail.com (informació general)

Organitza

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP)

ICE de la Universitat de Barcelona

 

Comissió organitzadora

Blanca Barredo Gutiérrez

Rafel Bisquerra Alzina

Aida Blanco Cuch

Antoni Giner Tarrida

Núria Pérez Escoda

Amèlia Tey Teijón


Comitè Científic

Blanca Barredo Gutiérrez

Rafel Bisquerra Alzina

Aida Blanco Cuch

Pilar Calvo Gómez

Antoni Giner Tarrida

Laura Mari Barrajón

Andrés Martín Martos

Núria Pérez Escoda

Amèlia Tey Teijón

 

Hi col·labora

Fundació per a l’Educació Emocional (FEM)

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]