Competències emocionals i feina

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:18:39+02:00
Com l'educació emocional pot servir per trobar feina

 

Competències emocionals i feina

Cristina Peiró


El Servei d’ Ocupació de Catalunya (SOC) ha iniciat durant aquest any un nou servei, anomenat Atenció Directa, que en aquests moments es troba en fase d’ avaluació de l’ experiència pilot que s’ ha implementat durant sis mesos, aproximadament, en 11 oficines del SOC a tota Catalunya.

Amb aquesta nova iniciativa es pretén atendre, de manera totalment voluntària, a un perfil d’ usuari/ària que desitja  fixar un itinerari d’ inserció, comptant amb l’ ajut d’un tutor que l’ acompanyi durant el procés de recerca de feina.

Durant el decurs d’ aquest procés personalitzat un dels aspectes fonamentals a treballar és la intel·ligència emocional aplicada a la recerca i manteniment de la feina.

El procés d’ inserció laboral és un procés complex, normalment de gestió de crisi i d’ adaptació al canvi. Des de la Unitat d’ Orientació del SOC i des de l’ actuació diària a les OTG, intentem adreçar als nostres usuaris/àries cap a una vivència d’ aprenentatge, donant valor a la situació de desocupació, enfocant la nostra intervenció cap a la presa de consciència i de responsabilitat.

Creiem que l’ atribució positiva de la causa de la desocupació és determinant a l’ hora d’ assolir el propi procés d’ inserció laboral.

La pràctica diària ens indica que els usuaris/àries que interpreten la seva situació d’ inactivitat com a una oportunitat cap a un canvi induït des del seu propi lideratge, es a dir, com un repte, una possible millora i un aprenentatge, aconsegueixen millors resultats durant el decurs de l’ itinerari d’ inserció que els usuaris/àries que viuen la seva situació com a una desgràcia, aliena al seu control, davant la qual no poden intervenir ni millorar res.

En aquests sentit, treballar la intel·ligència emocional és una peça clau per dos motius:

  • Perquè prendre consciència de la pròpia situació, responsabilitzar-se de la gestió de la pròpia motivació i del propi canvi, del desenvolupament propi, de l’ autoconfiança,  el autocontrol i del lideratge davant la pròpia vida laboral és imprescindible per aprofitar l’ oportunitat que ve lligada a la nova situació, sigui aquesta provocada per un mateix (demanada de millora d’ ocupació) o involuntària ( demanda d’ ocupació).

 

  • Perquè davant una situació de reciclatge o de reconversió, és de suma importància el fet de determinar amb objectivitat quines són les competències professionals transversals que posseeix l’ usuari/ària i què, sense dubtes, ja han segut desenvolupades en llocs de treball anteriors. Aprofitar aquestes competències beneficia a l’ usuari perquè:


a) Li permet prendre consciència de les seves capacitats, la qual cosa incideix en la seva pròpia motivació i autoconfiança.

b) Li dóna la possibilitat de reconstruir la seva candidatura amb uns fonaments més ferms, aprofitant l’ experiència prèvia. Això és particularment interessant quan es tracta de persones de més difícil inserció: edat laboral avençada, amb discapacitats, aturats de llarga durada, etc. que tenen una experiència laboral prèvia i que s’ han mantingut apartats de manera significativa del mercat de treball durant períodes de temps importants.


Pensant en tot això,  recientment s’ han dissenyat des de la Unitat d’ Orientació del SOC i l’ OTG Guineueta cinc tallers durant el mes de febrer d’ aquest any, amb motiu de la celebració del I Saló de l’ Ocupació a La Farga de L’ Hospitalet, esdeveniment organitzat pel Servei d’ Ocupació de Catalunya (SOC).

Els tallers duus a terme van ser:

1. Estic preparat per buscar feina?

Objectiu del taller:

Establir mecanismes personalitzats de millora a partir de l’ anàlisi dels aspectes personals i psicosocials que incideixen en elm procés d’ inserció laboral.


2. Entrevista de selecció: preguntes més freqüents

Objectiu del taller:

Avaluar els diferents comportaments davant l’ entrevista de selecció i la seva adequació o no al procés selectiu.

3. Treballar la imatge personal en la feina

Objectiu del taller:

Analitzar les diferents manifestacions de4 la comunicació no verbal i la seva incidència en les relacions laborals de les persones que volen aconseguir o mantenir un lloc de treball.


4. Intel·ligència emocional i ocupació

Objectiu del taller:

Analitzar els aspectes emocionals que es valoren cada vegada més a la feina, posant èmfasi en el seu caire transversal.

5. Autoconeixement laboral

Objectiu del taller:

Determinar l’ objectiu professional del participant a partir de l’ autoconeixement de les pròpies competències i de les que es requereixen a les diverses ocupacions de pertinença.

La matèria impartida en cadascun d’ aquests tallers va tenir un caire transversal. No obstant, el taller anomenat “Intel·ligència emocional i Ocupació” va tractar més en profunditat les competències emocionals adients a la feina.

Els imputs d’ informació oferts durant aquest taller van ser els següents:

 

[Aquesta comunicació va estar presentada a les II Jornades d'Educació emocional. Santa Coloma, març de 2006.]

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]