Passatemps

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-04-24T20:22:47+02:00
Xarades i endevinalles

Passatemps

Xarades

[Xarada: joc que consisteix en deduir una paraula a partir de pistes donades per síl·labes o lletres.]

 

1. La primera síl·laba de la paraula que apareix quan acaba una pel·lícula.

2. És l’última síl·laba d’un nom propi.

3. La primera lletra té dos pals; la segona, és la vint-i-vuitena lletra de l’abecedari.

4. Quina paraula és?

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Irene Martínez González, 1r A]

 

1. El producte típic d’aquest poble és el fuet.

2. Interval entre dues notes musicals.

3. Forma de penetració marina a la terra.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Victòria Arias Vall, 1r A]

 

1. So del timbal, sense muntanyes.

2. Síl·laba de la primera paraula que diuen els nens petits.

3. Gairebé una mica diferent.

 

SOLUCIÓ.....................................................

Tamara Valcárcel Campos, 1r A]

 

1. Muntanya no gaire alta.

2. La persona que no escolta, no en fa.

3. Nom d’una infusió.

4. Casa familiar.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Soufian Boussouf, 1r A]

 

1. Primera síl·laba d’una nota d’examen.

2. El posem al final dels contes.

3. Primera vocal més una consonat.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Soufian Boussouf, 1r A]

 

1. Una persona que es porta bé.

2. Com tu, en castellà.

3. Gat sense cua.

SOLUCIÓ.....................................................

[Soufian Boussouf, 1r A]

 

1 .La primera lletra de fracció.

2. La lletra numero vint-i-quatre de l’abecedari.

3. La primera vocal.

4. La primera lletra del negatiu.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Fran Ramos, 1r  A]

 

1. La primera és la vintena lletra de l’abecedari.

2. La segona és com fer la veu de l’ovella però sense la be.

3. La tercera és el soroll que fan les motos.

4. La quarta és la primera lletra de la flor que gira cap al sol.

5. La cinquena és una lletra o vocal que té un punt a sobre.

6. La sisena és com dir ou però sense la vocal que baixa i després puja.

 

SOLUCIÓ…………….................................

[Sergio Toral Juan, 1r A]

 

1. Part del braç que serveix per agafar coses.

2. RIMA, sense l’última síl·laba.

3. Cotxe en anglès.

4. Sabor d’un xiclet sense la síl·laba TA.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Mª Carmen Rosa García, 1r A]

 

1. Pot ser un ver de donar o bé infusió.

2. El pronom li en castellà.

3. Vaig veure, en castellà.

4. Afirmació.

5. Penúltima vocal.

 

SOLUCIÓ………….....................................

[Mª Carmen Rosa García, 1r A]

 

1. La primera lletra és al cor.

2. La segona és a un lloc per on passa l’aigua de la pluja.

3. La tercera és la primera  és la primera lletra del lloc on viuen els esquimals.

4. La quarta, la primera lletra d’un ingredient que posem al menjar.

5. La cinquena pot ser d’un riu.

6. La sisena és a un tros de terreny envoltat per aigua.

7. La setena és una de les primeres lletres de l’abecedari.

8. La vuitena pertany al nom que rep un país molt fred, que hi ha a les serralades escandinaves.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Cristian Benítez, 1r B]

 

1. La primera és la lletra que posen els principiants al cotxe quan es treuen el carnet de conduir.

2. La segona és la primera lletra de l’abecedari.

3. La tercera és el so que fan els fantasmes per fer por.

4. La quarta és la primera lletra de la capital d’Itàlia.

5. L’última és la mateixa que la segona.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Laura Guerrero Núñez, 1r B]

 

1. És la cinquena lletra de l’abecedari.

2 .La repetida de la paraula llapis.

3. Com la primera.

4. Un número de cinc a deu.

5. Un altre número de zero a cinc.

 

SOLUCIÓ..............................................

[Elena Pazo Murillo, 1r B]

 

1. Quan una persona està sana o es porta bé.

2. Al revés it.

3. Un gat sense cua.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Elena Pazo Murillo, 1r A]

 

1. Que costa molts diners.

2. Al revés am.

3. Una vall sense una lletra.

 

SOLUCIÓ..............................................

[Elena Pazo Murillo, 1r A]

 

1. La primera lletra de l’abecedari.

2. La segona és un sentit però sense l’última lletra.

3. La tercera és tira, però sense dues lletres.

4. La quarta és res, però en castellà.

 

SOLUCIÓ.....................................................

[Sergio Toral Juan, 1r A]

 

1. La primera lletra és una lluna minvant.

2. La segona la tenen totes les persones que han estudiat.

3. La tercera lletra va sola, menys alguns cops que té una germana bessona.

4. La quarta lletra té una capsada de pi.

5. La cinquena és una muntanya amb molta neu.

 

SOLUCIÓ………………………………….

[Cèlia Arroyo Gallego, 1r B]

 

1. La primera és un tros de cristall.

2. La segona és com MI però amb T.

3. La tercera és una part del nom de les cançons que es canten als nadons.

 

SOLUCIÓ………………………………….

[Cristina Benítez, 1r B]

 

1.La primera, conté les quatre lletres del meu nom.

2. La segona és les dues primeres lletres de l’aparell amb què retallem.

3. La tercera, la primera lletra de l’abecedari i la catorzena lletra juntes.

 

SOLUCIÓ…………………………………

 

1. La primera és la tercera lletra de l’abecedari.

2. La segona, quan una cosa ens sorprèn.

3. La tercera, la primera lletra d’una nota de música.

 

SOLUCIÓ………………………………….

[Cristian Benítez Margalef, 1r B]

[Aquests passatemps van estar publicats a la revista Sota el cel del Puig, núm. 12, gener de 2003.]